Dolar po odstoupení Bidena krátce oslabil k 1,0900 za euro. Část ztrát poté smazal. Americké výnosy klesají. Koruna se proti euru obchoduje bez výraznější změny pod 25,25. Proti dolaru krátce zpevnila pod 23,15.

Nejpodivnější daně napříč historií? Vousy, krby, drogy i zbabělost

Pokud se Vám některé z dnešních daní zdají trochu zvláštní, vězte, že jsme na tom ještě dobře. Historie zdanění je totiž plná těch, nad kterými zůstává rozum stát…

Některé z nich byly zavedeny za účelem zvýšení příjmů státní pokladny, jiné měly naopak podpořit důležité sociální změny. Co se zdaňovalo v novověké Anglii či carském Rusku? To zjistil server efile.com.

  1. Daň z vousů

V roce v 1705 zavedl ruský car Petr Veliký daň z vousů. Primárně ne proto, aby zvýšil příjmy státní pokladny, ale aby muži chodili oholení. Tak tomu bylo totiž zvykem v západní Evropě, za kterou Rusko rozhodně nechtělo v ničem zaostávat.

  1. Daň z čínské hlavy

Daň z hlavy je považována za jedinou nedistorzní daň. Avšak to neplatí o té, která byla zavedena v Kanadě na konci 19. století. Ta totiž zdaňovala čínské migranty, kteří se chtěli dostat na kanadské území. Najde nyní v někdejší kanadské imigrační politice inspiraci některá z radikálnějších evropských politických stran?

Deset podivných daňových výjimek napříč světem

  1. Daň z krbů

Z novověké Anglie je jakožto kuriozita známá daň z oken, avšak ve skutečnosti se tamní vláda snažila zdanit kdeco. Dalším podobným přešlapem byla daň z krbů. A tak kromě toho, že tehdy Angličané zazdívali okna, zazdívali rovněž i krby.

  1. Daň z cihel

A protože Angličané „všechno“ zazdívali, nenechala na sebe dlouho čekat ani daň z cihel. Vzhledem k tomu, že se platila z jejich počtu, stavitelé optimalizovali svou daňovou povinnost tím, že stavili z méně, ale zato z větších cihel. Vláda tak byla nucena zavést větší daň z větších cihel.

  1. Daň z klobouků

V 2. polovině 18. století byla v Anglii zavedena daň z klobouků. Aby ji lidé nemuseli platit, přestali výrobci klobouků nazývat své výrobky jako klobouky. To vedlo k tomu, že vláda nakonec zavedla daň z jakékoliv pokrývky hlavy.

Daně? Nic jako dokonalá podoba neexistuje

  1. Daň z drog

Na dani z drog by nebylo nic divného, až na to, že jejich prodej je obvykle nelegální. V roce 2005 začal americký stát Tennessee po drogových dealerech požadovat, aby ze svých prodejů platili daně. Jak? Anonymně.

  1. Daň ze zbabělosti

Pod názvem rytířská daň se ve středověké Anglii vybírala od šlechticů platba za to, že nemuseli jít bojovat do války za anglického krále.

  1. Dánská daň

Dánská daň byla v podstatě „výpalné“, kterou Anglie ve středověku platila Vikingům za to, že při svých pustošivých nájezdech na Evropu Anglii vynechali.

Dobře míněná vládní opatření, která skončila fiaskem

  1. Daň za svobodu

Ve starověkém Římě se mohli otroci po určitém počtu let práce vykoupit ze své otrocké služby. Museli však svému otrokáři zaplatit určitou částku za své osvobození. A aby toho nebylo málo, římská vláda ještě požadovala další poplatek za tu čest stát se svobodným římským občanem.

Newsletter