Největší daňové ráje světa. Za první trojkou stojí Velká Británie

Tax Haven Index představuje největší daňové ráje. Celkem čtyřicet procent přímých zahraničních investic na celém světě přichází  do pouhých deseti zemí s korporátní daní na úrovni tří procent a méně. Projekt Tax Justice Network sestavil unikátní Tax Haven Index mapující žebříček největších světových daňových rájů. Výsledky ukazují, že lví podíl na deformaci výběru korporátních daní má přitom vedle hrstky zemí OECD zejména Spojeného království.

Tax Haven Index hodnotí daňové systémy jednotlivých zemí podle toho, jak firmám umožňují vyhnout se daňové povinnosti. Skóre je následně doplněno o míru podnikatelské aktivity v dané země, která je měřena podílem na celkovém objemu přímých zahraničních investic. Výsledkem je index, který hodnotí riziko obcházení daňové povinnosti a objem prostředků, kterých se to může potenciálně týkat. Čím větší podíl na celkové podnikatelské aktivitě, která je umocněna rizikem daňového systému dané země, tím vyšší příčka v žebříčku.

Celkově Tax Haven Index pokrývá 64 jurisdikcí, z nichž první desítka největších daňových rájů je dle aktuálního měření následující:

1)     Britské Panenské ostrovy
2)     Bermudské ostrovy
3)     Kajmanské ostrovy
4)     Nizozemí
5)     Švýcarsko
6)     Lucembursko
7)     Jersey
8)     Singapur
9)     Bahamy
10)  Hongkong

 

Tyto země jsou zodpovědné za padesát dva procent prostředků ohrožených daňovým únikem na celém světě. Zároveň do nich míří více než dvě pětiny světových přímých investic naměřených Mezinárodním měnovým fondem. První trojice je přitom zámořským územím Spojeného království.

„Výsledek měření Tax Haven Indexu je děsivý,“ řekl šéf projektu Tax Justice Network Alex Cobhan. „Hrstka nejbohatších zemí vedla daňové války takovým způsobem, že zcela deformovala světový systém zdanění firem až za jakoukoliv možnost jeho nápravy,“ doplnil.

Projekt Tax Justice Network tímto apeluje na světové vlády, aby použily Tax Haven Index k vyhodnocení svých zranitelných míst v oblasti vyhýbání se daňové povinnosti, ať už vnitřních či vnějších. Zároveň autoři projektu doporučují zavedení unitárního daňového přístupu, který by podpořil zdanění zisků mezinárodních společností vzhledem k místu jejich ekonomické aktivity.

Newsletter