Největší jestřáb z Fedu čeká desinflační rok. Sazby musí dále růst

James Bullard, zdroj: Fed

Jak si vede americká ekonomika? Jak moc je potřeba zvýšit sazby, aby se inflace vrátila na svůj cíl? To jsou otázky, které si položil jeden z největších jestřábů z Fedu. 

Šéf pobočky Fedu v St. Louis James Bullard, který mimochodem už na konci roku 2021 opakovaně upozorňoval na výhled výrazně napjatého trhu práce, představil prezentaci s názvem Výhled desinflace v roce 2023. Obsahuje několik zásadních bodů:

Ekonomický růst se ve druhé polovině roku 2022 zlepšil. Data za třetí kvartál známe, za čtvrtý můžeme odhadovat z šetření společnosti IHS a nowcastu atlantské pobočky Fedu. Oba odhady ukazují úrovně nad potenciálem.

Zdroj: Fed
Zdroj: Fed

Meziroční růst sice zpomaluje, mezera výstupu však zůstává mírně pozitivní. Růst reálného HDP se nakonec dle Bullarda ustálí poblíž odhadovaného potenciálu na 2 %.

Zdroj: Fed
Zdroj: Fed

Trh práce je velmi napjatý. Od 80. let jde o zcela bezprecedentní stav. Počet volných pracovních míst na jednoho nezaměstnaného zůstává vysoký na úrovni 1,7 pracovního místa.

Zdroj: Fed
Zdroj: Fed

Nerovnováha mezi poptávkou po práci a nabídkou práce je značná. Rovněž od 80. let rekordní.

Zdroj: Fed
Zdroj: Fed

Inflace zůstává vysoká, avšak pozvolna klesá. Výkyvy, především s ohledem na volatilní složky energií a potravin, nelze vyloučit.

Zdroj: Fed
Zdroj: Fed

Inflační očekávání vysílají dobrý signál. Klesla a dostala se poblíž dvouprocentního inflačního cíle. To je klíčovým ukazatelem pro samotnou inflaci.

Zdroj: Fed
Zdroj: Fed

Sazby stále nejsou v dostatečně restriktivní zóně, avšak přibližují se. Dle výhledu se na restriktivní úrovně dostaneme letos. Bullard je se svým výhledem Taylorova pravidla a restriktivních úrovní největším jestřábem, pracuje s pásmem od 5 % až do zhruba 7 %.

Zdroj: Fed
Zdroj: Fed

Pozitivem je, že proxy sazeb Fedu vycházející z utažení podmínek financování nejen díky samotným administrativním úrokům, ale i z působením forward guidance se již před prosincovým zasedáním dostala nad hranici 6 %. S tímto ukazatelem však Bullard očividně nepracuje.

Zdroj: Fed
Zdroj: Fed

Výhled pro letošní rok je založen na postupném zmírnění růstu a nárůstu míry nezaměstnanosti na její dlouhodobé přirozené hodnoty. S „normalizací“ ekonomiky se dočkáme postupného poklesu inflace směrem k úrovním, kde se aktuálně nachází inflační očekávání. Pro představu, roční inflační swap se tento týden dostal na 2,16 %. Roční tenory jsou však méně vypovídající, konkrétně v tomto případě jde patrně o vliv klesajících cen komodit a energií. S ohledem na klíčová očekávání je lepší sledovat 5Y5Y inflační swap, který aktuálně dosahuje 2,23 %. Dlouhodobá tržní inflační očekávání jsou tak relativně dobře ukotvená.

Zdroj: Fed
Zdroj: Fed

Z Bullardovy prezentace vyplývá, že nepracuje s variantou hluboké a dlouhé recese. Snížení ekonomické aktivity se projeví v celkovém desinflačním prostředí, ke kterému musí nutně přispět i sám Fed prostřednictvím vyšších sazeb. S ohledem na Bullardův jestřábí přístup předpokládáme, že jeho osobní výhled sazeb patří  v rámci prosincového dot plot graf mezi ty nejvyšší, tzn. v pásmu 5,5-5,75 %. Aktuálně neočekáváme, že by se vrchol úroků dostal až na tyto úrovně. Počítáme však s úrovní 5 %, s vyšší pravděpodobností pásma 5-5,25 %. To během včerejšího dne naznačuila i šéfka kansaské pobočky Fedu Esther Georgeová, podle které zůstanou sazby nad úrovní 5 % po delší dobu, pravděpodobně až do roku 2024. Georgeová přitom spadá do více holubičího křídla Fedu.

Z nedávných dat potvrdil nutnost dalšího zvýšení úroků Národní report zaměstnanosti agentury ADP, dílčí index ISM zaměstnanosti sektoru průmyslu, počet volných pracovních míst či žádosti o podporu v nezaměstnanosti, včetně revize. Dnes budeme sledovat, zda ten samý výhled stvrdí i data z amerického trhu práce za prosinec a index ISM sektoru služeb, s důrazem na dílčí index cen a zaměstnanosti. Pokud ano, rizikem budou vyšší tržní sazby, pokles akcií a tlak na silnější dolar.

Zdroj: Fed

 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter