Nekonzistentní obrázek české ekonomiky, avšak s vidinou oživení

Zdroj: Depositphotos

Aktualizovaný Roklen indikátor s daty z konce minulého roku ukazuje vysokou nestabilitu agregovaných čtvrtletních proměnných, optimistický výhled domácností a firem a zvláštní pozici finančních proměnných, která je na ekonomické mapě imunní vůči ekonomické situaci.

Díky vysoké nejistotě a variaci ekonomické situace v jednotlivých čtvrtletích minulého roku jsou indikátory založené na kvartálních datech nekonzistentní a nachází se v okrajových regionech mapy hospodářského cyklu. Nicméně s tím, jak dojde ke zveřejnění odhadů tvorby a užití HDP za poslední čtvrtletí minulého roku, očekáváme i vznik ucelenějšího obrázku tuzemské ekonomiky.

Zdroj: Roklen indikátor
Zdroj: Roklen indikátor

Export a odpracované hodiny vykázaly za třetí čtvrtletí silný mezikvartální růst, tomu odpovídá i pozice vpravo v sektorech růstu. To je však výrazně ovlivněno návratem k normálněji fungující ekonomice ve třetím čtvrtletí po lockdownu v jarních měsících. Naopak objemu investic, který klesá již několik čtvrtletí za sebou, patří na mapě jednoznačně nejvíce negativní postavení ze všech sledovaných veličin – výrazně pod dlouhodobým trendem a v klesající fázi.

Data s měsíční frekvencí aktualizace působí konzistentněji. Optimisticky působí tzv. předběhové indikátory. Důvěra podnikatelů a domácností se nachází bezpečně v sektoru oživení, tedy pod svými dlouhodobými hodnotami, ale v rostoucí fázi. Je patrné, že podnikatelé i domácnosti vnímají zlepšení situace. To samé lze konstatovat i o spotřebě domácností. Na hraně poklesu a oživení jsou pak seřazené i další měsíční proměnné: volná pracovní místa, nové zakázky a průmysl. Vzhledem k začátku očkování a možnému návratu k normálně fungující ekonomice lze očekávat, že se i tyto fundamenty posunou během první poloviny letošního roku do fáze oživení.

Nad dlouhodobým trendem se pohybují – s výjimkou odpracovaných hodin – jen finanční statistiky. Konkrétně všechny tři finanční proměnné, úroková sazba desetiletých dluhopisů, index cen nemovitostí a M3 peněžní zásoba, jsou i dnes nad svým dlouhodobým trendem. Postavení finančních indikátorů se za poslední rok nijak nezměnilo a odpovídá situaci ze začátku minulého roku, kdy zbytek ekonomiky byl o poznání „severněji“.

Newsletter