Německý Ifo index ukázal větší zlepšení, než dosahoval konsensus trhu. Euro z dat nikterak výrazně neprofituje, obchoduje se nadále nad 1,1930 EURUSD. Měny regionu mírně sílí. Koruna se obchoduje na úrovni dnešní otevírací ceny kolem 25,36 za euro.

Nekonzistentní obrázek české ekonomiky, avšak s vidinou oživení

Zdroj: Depositphotos

Aktualizovaný Roklen indikátor s daty z konce minulého roku ukazuje vysokou nestabilitu agregovaných čtvrtletních proměnných, optimistický výhled domácností a firem a zvláštní pozici finančních proměnných, která je na ekonomické mapě imunní vůči ekonomické situaci.

Díky vysoké nejistotě a variaci ekonomické situace v jednotlivých čtvrtletích minulého roku jsou indikátory založené na kvartálních datech nekonzistentní a nachází se v okrajových regionech mapy hospodářského cyklu. Nicméně s tím, jak dojde ke zveřejnění odhadů tvorby a užití HDP za poslední čtvrtletí minulého roku, očekáváme i vznik ucelenějšího obrázku tuzemské ekonomiky.

Zdroj: Roklen indikátor
Zdroj: Roklen indikátor

Export a odpracované hodiny vykázaly za třetí čtvrtletí silný mezikvartální růst, tomu odpovídá i pozice vpravo v sektorech růstu. To je však výrazně ovlivněno návratem k normálněji fungující ekonomice ve třetím čtvrtletí po lockdownu v jarních měsících. Naopak objemu investic, který klesá již několik čtvrtletí za sebou, patří na mapě jednoznačně nejvíce negativní postavení ze všech sledovaných veličin – výrazně pod dlouhodobým trendem a v klesající fázi.

Data s měsíční frekvencí aktualizace působí konzistentněji. Optimisticky působí tzv. předběhové indikátory. Důvěra podnikatelů a domácností se nachází bezpečně v sektoru oživení, tedy pod svými dlouhodobými hodnotami, ale v rostoucí fázi. Je patrné, že podnikatelé i domácnosti vnímají zlepšení situace. To samé lze konstatovat i o spotřebě domácností. Na hraně poklesu a oživení jsou pak seřazené i další měsíční proměnné: volná pracovní místa, nové zakázky a průmysl. Vzhledem k začátku očkování a možnému návratu k normálně fungující ekonomice lze očekávat, že se i tyto fundamenty posunou během první poloviny letošního roku do fáze oživení.

Nad dlouhodobým trendem se pohybují – s výjimkou odpracovaných hodin – jen finanční statistiky. Konkrétně všechny tři finanční proměnné, úroková sazba desetiletých dluhopisů, index cen nemovitostí a M3 peněžní zásoba, jsou i dnes nad svým dlouhodobým trendem. Postavení finančních indikátorů se za poslední rok nijak nezměnilo a odpovídá situaci ze začátku minulého roku, kdy zbytek ekonomiky byl o poznání „severněji“.

Newsletter