Nenápadný, ale zásadní Buffettův signál

Ve výroční zprávě Berkshire Hathaway za rok 2018 považuji za nejdůležitější následující odstavec:

„Long-time readers of our annual reports will have spotted the different way in which I opened this letter. For nearly three decades, the initial paragraph featured the percentage change in Berkshire’s per-share book value. It’s now time to abandon that practice. The fact is that the annual change in Berkshire’s book value – which makes its farewell appearance on page 2 – is a metric that has lost the relevance it once had. Three circumstances have made that so. First, Berkshire has gradually morphed from a company whose assets are concentrated in marketable stocks into one whose major value resides in operating businesses. Charlie and I expect that reshaping to continue in an irregular manner. Second, while our equity holdings are valued at market prices, accounting rules require our collection of operating companies to be included in book value at an amount far below their current value, a mismark that has grown in recent years. Third, it is likely that – over time – Berkshire will be a significant repurchaser of its shares, transactions that will take place at prices above book value but below our estimate of intrinsic value. The math of such purchases is simple: Each transaction makes per-share intrinsic value go up, while per-share book value goes down. That combination causes the book-value scorecard to become increasingly out of touch with economic reality.“

Tento krátký úsek textu dává investorům několik cenných informací o budoucím vývoji společnosti. Když Buffett v roce 1965 převzal vedení Berkshire Hathaway, v následujících dvou dekádách byla většina aktiv společnosti investována do veřejně obchodovaných akcií a hodnota společnosti se velmi blížila její účetní hodnotě.

S postupem času začal Buffett systematicky budovat druhou část businessu založenou na vlastnictví privátních společností, zpravidla stoprocentně vlastněných. Ještě před dvaceti lety tvořila tato část Berkshire Hathaway je malou díl celku, dnes tvoří zhruba jeho polovinu. Buffett nám teď říká, že v budoucnosti se bude podíl privátních firem dále zvětšovat.

To ovšem znamená, že fundamentální hodnota, která je dnes výrazně výše než účetní hodnota, se bude od účetní hodnoty dále vzdalovat. Jinými slovy, investoři by měli být ochotni platit vyšší a vyšší násobky účetní hodnoty než v minulosti. Účetní hodnota privátně vlastněných firem je totiž díky účetním pravidlům výrazně nižší než jejich fundamentální hodnota.

Jeden příklad za všechny. V roce 2010 koupil Buffett železnice BNSF za 44 miliard dolarů. Cenu této společnosti dnes odhadujeme nejméně na 100 miliard, nicméně v účetnictví je stále účtována jen svou nákupní cenou 44 miliard. Takových případů je v portfoliu Berkshire Hathaway celá řada a je to jeden z hlavních důvodů, proč je fundamentální hodnota mnohem vyšší než účetní hodnota.

Ke zvětšování rozdílu mezi fundamentální a účetní hodnotou Berkshire Hathaway přispějí ještě odkupy vlastních akcií. Jedním z „problémů“ společnosti je její velikost a neustálý nárůst hotovosti, kterou je obtížné průběžně investovat. Jen tak pro představu, Berkshire Hathaway drží v současnosti asi 130 miliard dolarů hotovosti a hotovostních ekvivalentů a toto číslo narůstá tempem přes 2 miliardy měsíčně. Dá se očekávat, že během příštích deseti let společnost vytvoří přes 300 miliard dolarů čisté hotovosti.

Jedním ze způsobů, jak se přetlaku hotovosti zbavit a přitom zvýšit hodnotu společnosti v přepočtu na jednu akcii, je odkupovat vlastní akcie pod jejich fundamentální hodnotou. Buffett říká, že toto se dít bude a pravděpodobně ve velkém objemu. Jelikož odkupy budou velice pravděpodobně prováděny nad účetní hodnotou, budou působit na další zvětšování rozdílu mezi účetní a fundamentální hodnotou. Otázkou jen zůstává, jak rychle se bude společnosti dařit vlastní akcie kupovat. Za poslední tři čtvrtletí koupila Berkshire Hathaway vlastní akcie za 3 miliardy dolarů. Všechno napovídá tomu, že časem půjde o mnohem vyšší sumy. Pokud zůstane cena akcie i nadále podhodnocená, budou mít tyto odkupy akcií velmi pozitivní dopad na hodnotu akcie.

Investujte opatrně! 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter