Není dluhopis jako dluhopis. Obzvláště na Ukrajině

Držitele ukrajinských státních dluhopisů čeká mnohem tvrdší vyjednávání než ty, kteří mají ve svém portfoliu bondy třetí největší a státem vlastněné banky Ukreximbank. Právě ta totiž v pondělí přislíbila svým investorům navýšení kupónu a zaručila se za splacení jistiny ve snaze odvrátit default vlastních dluhopisů o hodnotě 750 milionů dolarů.

Ukrajinský stát se kvůli více jak rok trvající rusko-ukrajinské krizi ocitl téměř bez volných finančních zdrojů. Z toho důvodu bude ukrajinská vláda pravděpodobně chtít snížit nominální hodnotu svých bondů, resp. odepsat část samotného dluhu. „Současná cena naznačuje, že se vlastníci ukrajinských eurobondů budou muset smířit s 50% snížením nominální hodnoty,“ řekl pro agenturu Bloomberg Ivan Tchakarov, ekonom působící v moskevské pobočce Citibank. Někteří věřitelé tak apelují, aby i v případě státních bondů bylo přistoupeno k obdobnému řešení, jako v případě dluhu Ukreximbank.

„Někteří investoři se snaží dosáhnout stejného řešení, jaké bylo dosaženo v případě státní banky Ukreximbank. Tento krok by však z hlediska ukrajinské vlády nedával žádný smysl,“ řekl Tchakarov. „Z hlediska ukrajinského státního dluhu a jeho udržitelnosti je potřeba tlačit na jeho osekání a následnou udržitelnost,“ dodal ekonom.

V průběhu čtyř let musí Ukrajina ušetřit 15,3 miliardy dolarů na nákladech obsluhy státního dluhu. Pokud by se to nepodařilo, nemusela by dosáhnout na další finanční injekci od Mezinárodního měnového fondu o velikosti 17,5 miliardy dolarů, o které se bude jednat během června letošního roku.

Ukrajina dostala prvním 5 miliard dolarů pomoci MMF

V případě Ukreximbank je situace odlišná. Banka měla dva týdny na to, aby se dohodla s držiteli vlastních pětiletých eurodluhopisů poté, co je nestačila splatit v době splatnosti, která byla nastavena na 13. duben 2015. Výměnou za prodloužení maturity o 3 měsíce, tedy do 24. července 2015, nabídla držitelům svých dluhopisů navýšení vypláceného kupónu z 8,375 % na 9,625 %.

Pozdržení doby splatnosti je klíčové pro červnová jednání. „Obě strany díky tomuto kroku získaly tolik potřebný čas na další vyjednávání,“ řekl Michael Ganske, který spravuje v rámci společnosti Rogge Global Partners 6miliardové portfolio obsahující aktiva rozvojových trhů, včetně toho ukrajinského. „Ukazuje se, že jak Ukrajina, tak i její věřitelé se všemi možnostmi snaží zabránit případnému defaultu. Vzhledem k tomu, že část ukrajinských eurobondů má být splatná k září 2015, bylo by opravdu zajímavé, pokud by tou dobou nebylo dosaženo žádného řešení,“ dodal Ganske.

S dluhopisy státem vlastněných společností, jako je Ukreximbank či Oschadbank, je zacházeno jinak než s běžnými státními bondy. Jejich použití je určeno především jako pomoc zemi splnit první ze tří pilířů, které byly vytvořeny MMF jako podmínky pro získání další finanční pomoci. Právě první požadavek se týká již zmiňované úspory nákladů obsluhy dluhu o velikosti 15,3 miliardy dolarů. Druhý je reprezentován podmínkou snížení podílu veřejného dluhu na HDP pod 71 % do roku 2020. Třetí se pak týká udržení hrubých rozpočtových výdajů pod úrovní 10 % HDP v letech 2019 až 2025.

Soros připraven investovat do Ukrajiny, ale…

S&P srazila Ukrajině rating: Své dluhy takřka jistě nesplatí

Newsletter