Nepál v troskách. První odhady ztrát

Sobotní ničivé zemětřesení si v Nepálu vyžádalo prozatím více jak 3200 obětí a zhruba dvakrát tolik zraněných. Byť tato čísla nejsou ještě konečná, objevují se první odhady nákladů, které tato katastrofa způsobila. Datová společnosti IHS odhaduje, že by se celkové náklady zemětřesení mohly vyšplhat až na více jak 5 miliard dolarů, což odpovídá 20 % hrubého domácího produktu zasažené země.

„S tím, jak počet obětí a celkové odhady nákladů neustále rostou, bude ekonomický dopad zemětřesení pro Nepál drtivý,“ řekl pro server CNBC  Rajiv Biswas, vedoucí ekonom společnosti IHS. „Pokud bychom chtěli vyčíslit celkové dlouhodobé náklady rekonstrukce země při použití běžných standardů pro regiony ohrožené zemětřesením, náklady by se mohly vyšplhat na více jak 5 miliard dolarů,“ dodal ekonom.

Dle dat Světové banky se nepálské HDP na hlavu pohybovalo v roce 2013 na úrovni 694 dolarů, přičemž v sousední Číně bylo 6807 dolarů a v Indii 1497 dolarů. Chudá himalájská země je tak odkázána výhradně na pomoc ze zahraničí. „Koordinovaná mezinárodní pomoc i dlouhodobý rekonstrukční program obnovy tak budou muset být financovány výhradně z pomoci od ostatních zemí pod taktovou mezinárodních institucí, jako je například OSN,“ míní Biswas.

Zemětřesení o síle 7,8 stupňů, jehož epicentrum se nacházelo mezi hlavním městem Káthmándú a Pokharou, poškodilo stovky domů, historických památek a silně narušilo komunikační infrastrukturu zasažené oblasti. Podle Biswase jsou škody natolik fatální především kvůli nízkým stavebním standardům celé země.

Okamžitě po události se rozjela vlna finanční a hmotné pomoci. Jako první zareagovaly země, jako je Indie, Čína, Pákistán a Spojené státy. Nicméně záchranné práce byly ztíženy sérií dalších otřesů a silně nepříznivými povětrnostními podmínkami. Velký problém taktéž představují zdevastované silnice, které naprosto znemožňují přístup do některých venkovských oblastí.

Vyjma výše zmiňovaných zemí přislíbila poskytnutí pomoci i Evropská komise, která hodlá uvolnit tři miliony eur. Technickou pomoc přislíbila  Belgie, Finsko, Řecko, Německo, Polsko a Švédsko. S finanční pomocí počítá i Mezinárodní měnový fond. S pomocí přicházejí i světové technologické společnosti, jako je Google či Facebook. Známá sociální síť rozjela v rámci služby Safety Check možnost, jak se ohlásit svým známým, stejně jako sami poškození mohou o sobě dát vědět, že jsou v pořádku. Google disponuje obdobnou službou Person Finder, v rámci které vzniká databáze pohřešovaných osob. Společnost Apple pak skrze službu iTunes odkazuje na možnost poskytnutí finanční pomoci přes link na americký Červený kříž.

Newsletter