Nerozhodná koruna. Poblíž 26 korun za euro

Koruna na začátku listopadu začala vůči euru utíkat k slabším hodnotám a do půlky měsíce tak činila velmi energicky. Nyní se zdá, že koruna své tempo ztratila a alespoň prozatím oddychuje. Ve střednědobém horizontu však koruna může ještě chvíli překvapovat.

Čtyřhodinový graf měnového páru EURCZK ukazuje relativně silný býčí trendový kanál, který nastoupil s počátkem listopadu. Během dvou týdnů strávených v tomto kanálu koruna vůči euru oslabila o celé jedno procento a dokonce se dostala nad velmi diskutovanou hodnotu 26,00 EURCZK. Právě tato hranice může mít na svědomí úbytek sil a možné odložení růstu k slabším hodnotám. Na druhé straně nevidíme žádný silný podnět, který by prozatím měl ztráty koruny definitivně zastavit a poslat tak korunu směrem k hodnotám prognózovaným Českou národní bankou. Nevylučujeme tedy ani možné oslabování koruny až k letošnímu minimu z července na hodnotě 26,18 koruny za euro.

Čtyřhodinový graf EURCZK

Z krátkodobějšího hlediska se aktuálně po vybočení z diskutovaného býčího trendového kanálu dostáváme do nového krátkodobého horizontálního kanálu, který definovalo obchodování posledních tří dnů. Sledujeme ho na hodinovém grafu, který v doplnění o vybrané technické indikátory MACD (Moving Average Convergence Divergence) a RSI (Relative Strength Index) dokumentuje dočasnou nerozhodnost páru ve výběru směru budoucího pohybu.

V posledních třech obchodních dnech se tedy prozatím pohybujeme ve zdánlivě klidném prostředí, které nebudou ovlivňovat ani žádná zásadní ekonomická data, což nám dává prostor právě pro obchodování na základě technických indikátorů. RSI se nyní pohybuje v blízkosti středových neutrálních hodnot a stejně tak MACD momentálně neposkytuje žádný obchodní signál, když se pohybuje těsně u oscilační linie. Červená přerušovaná linie vyznačena uvnitř grafu MACD však poukazuje na slábnoucí trend nastolený od začátku měsíce. Společně s úzkým obchodním pásmem, které momentálně na tomto trhu přetrvává, lze po  opuštění tohoto kanálu očekávat silnější krátkodobější pohyb, který by mohl odpovídat alespoň šířce tohoto kanálu s následným návratem k hodnotě 25,90. Pokud by se kurs vydal směrem k vyšším hodnotám, nelze vyloučit možný pohyb směrem k letošnímu maximu.

Hodinový graf EURCZK

Na denním grafu EURCZK se také čerstvě vytvořilo dokonalé uspořádání jednoduchých klouzavých průměrů o periodách 10, 20, 50, 100 a 200 dnů. Uspořádání, kdy je klouzavý průměr s nejkratší periodou v grafu nejvýše a klouzavý průměr s nejdelší periodou nejníže, vypovídá o dlouhodobějším býčím trendu. Tato informace lze tedy brát jako další podložení oslabování koruny. Jako signál indikující možný konec trendu lze tímto přístupem jednoduše brát porušení tohoto dokonalého uspořádání.

Denní graf EURCZK

 

Newsletter