Nezaměstnanost v únoru poměrně citelně poklesla

V únoru celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 1,5 procenta na 548 117, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 10,8 procenta na 68 971 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 7,5 procenta.

Vývoj na trhu práce potvrzuje pokračující zlepšování stavu tuzemské ekonomiky. Pokles míry nezaměstnanosti z lednových 7,7 na únorových 7,5 procenta je v kontextu vývoje v posledních letech ve stejném období poměrně velice příznivý. Další poklesy lze očekávat v následujících měsících. Příznivé jsou i jiné ukazatele než jen samotná míra nezaměstnanosti, např. počet uchazečů na jedno volné pracovní místo. Tento ukazatel dosáhl v únoru své nejnižší hodnoty od února 2009, tedy od období než se na trhu práce začaly naplno projevovat dopady světové finanční krize.

Českému trhu práce bude v následujících měsících pozitivně nakloněn vývoj české ekonomiky, která by měla těžit i ze zlepšování hospodářské kondice Německa a eurozóny obecně.  

Newsletter