Nezastavitelný vzestup afrického FinTech mění chování Afričanů

Fintech mění způsob, jakým běžní Afričané spravují a používají peníze. Africké FinTech společnosti se staví proti tradičním finančním institucím, a je tak třeba s nimi počítat.

Accenture odhaduje, že více než jedna třetina příjmů z běžných finančních služeb je v ohrožení vzhledem k vzestupu odvětví FinTech na tomto černém kontinentu. Mnoho zpráv ukazuje, jak rychlý je rozvoj afrického FinTech, jehož růst expandoval především v letech po globálním zhroucení v roce 2008. Tamní FinTech tak ohrožuje zavedené hráče v sektoru finančních služeb.

Afrika je živnou půdou pro toto technologicko-finanční odvětví, které využívá energie komunit a sociálních médií pro rozšíření svých finančních služeb s pomocí dat, které činí finanční služby smysluplnější.

Houbaření nových a úspěšných FinTech společností na africkém kontinentu může být přímo spojeno s inovacemi, které vyhovují potřebám historicky nedostatečně obsluhovaného trhu, především toho bankovního. Toho FinTech společnosti využily, aby se sami staly prostředníkem ekonomického růstu v Africe. Díky FinTech se snižují překážky vstupu na trh pro spotřebitele tím, že hraje důležitou roli ve finančním rozvoji a pomáhá snižovat finanční vyloučení. A právě finanční začleňování v kombinaci se silným finančním sektorem je páteří každé prosperující ekonomiky.

Zatímco rozvoj infrastruktury, rozšíření internetu a přístup k finančním prostředkům zůstávají skutečnými překážkami ekonomických příležitostí v mnoha částech afrického kontinentu, kontinent přesto zaznamenal prudký hospodářský růst a udělal velký pokrok ve snížení míry chudoby. Zlepšení kvality ekonomických záležitostí také hrálo roli. Náklady na zahájení podnikání klesly stejně jako doba založení firmy.

V Africe vznikly pozoruhodné FinTech společnosti, které napsaly vzrušující příběhy úspěchů afrického FinTech. Inovátoři a Fintech podnikatelé budují nové platformy, které spotřebitelé mohou snadno pochopit, mají v ně důvěru a jedním nebo dvěma kliknutími mohou obchodovat, půjčovat si či se pojistit. Tito FinTech inovátoři se nejprve musejí kritickým pohledem ujistit, že chápou systém, jenž mají v úmyslu svou novou platformou narušit, zvážit konkurenční prostředí a najít místečko pro splnění specifických potřeb konkrétního zákazníka, jež zaplní jejich FinTech novinka. Dnes tyto FinTech podniky, z nichž je pár příkladů uvedeno níže, prosperují.

  • Merchant Capital – poskytovatel alternativních zdrojů pracovního kapitálu určených speciálně pro malé a střední podniky v Jižní Africe, jenž sídlí v Johannesburgu.
  • Wigroup – společnost se sídlem v Kapském Městě, která poskytuje integrovanou, otevřenou a interoperabilní mobilní transakční platformu.
  • Zoona – společnost působící v Zambii a Malawi. K dnešnímu dni přitáhla 1,5 milionu aktivních zákazníků a zpracovává transakce v hodnotě přes 1 miliardu dolarů prostřednictvím sítě 1 500 prodejen.
  • Rainfin – platforma, jež je největší v Jižní Africe a je zaměřena na malé a střední podniky. V současné době poskytuje půjčky ve výši jednoho milionu randů denně. Firma je podporována Barclays.
  • Snapscan – poskytovatel aplikace se sídlem v Kapském Městě umožňující bezhotovostní platby. Spotřebitelé mohou tuto aplikaci využít u tisíců různých obchodníků po celé Jižní Africe. Snapscan pokrývá více než 10 000 obchodníků na národní úrovni.

Pojem „FinTech“ je v podstatě zkrácení a spojení slov „finance“ a „technologie“. Jedná se o fúzi správy financí s technologickým sektorem, který zahrnuje internet, mobilní a sociální technologie, cloud computing a mnoho dalších. Tedy de facto všechno, co inovuje současný finanční systém.

Do archivu článků FinTech Daily se podívejte ZDE

Newsletter