NGI Fórum 2023: Připojte se ke klíčovým rozhovorům o budoucnosti internetu v Evropě

Zdroj: Depositphotos

NGI Fórum 2023, stěžejní akce iniciativy Next Generation Internet (NGI) Evropské komise, se uskuteční 15. a 16. listopadu 2023. Téma konference je zaměřeno na budoucnost: „NGI Forum 2023: Odemykání potenciálu digitálních společenství” slibuje, že se zde setkají výjimečné mozky, inovátoři a tvůrci změn, kteří budou diskutovat o vývoji budoucnosti internetu se zaměřením na revoluční koncept digitálních společenství.

Fórum NGI 2023 bude hybridní akcí, která se uskuteční v prostorách Blue Point v Bruselu a bude živě přenášena online. Fórum nabídne účastníkům z celého světa příležitost seznámit se s nejnovějším vývojem v digitálním prostředí. Tato akce slouží jako dynamické centrum pro vizionáře, tvůrce politik a technologické odborníky, kteří se mohou ponořit do zásadní části evropské digitální transformace.

Digitální společenství jako podstata

Jádrem fóra bude koncept Digital Commons, který má klíčový význam pro podporu spravedlivého přístupu k informacím, podporu inovací a posílení digitální suverenity. Podstatou těchto tzv. digitálních společenství je společné vlastnictví informačních zdrojů a technologií. Již dnes tímto způsobem fungují internetové protokoly řízené mezinárodními institucemi a otevřenými standardy, či software s otevřeným zdrojovým kódem, který tyto protokoly umožňuje a který je často spravován komunitou. Funguje tak rovněž velká část klíčové informační vrstvy internetu, včetně např. Wikipedie.

Fórum NGI 2023 se bude zabývat různorodou škálou témat nezbytných pro přechod k internetu budoucnosti, včetně digitální identity, kvantového internetu, velkých jazykových modelů, webového vyhledávání, decentralizovaných sociálních médií a bezpečnosti dodavatelského řetězce otevřených zdrojů.

Letošní ročník NGI Fóra zahájí Roberto Viola, generální ředitel DG Connect Evropské komise, který se bude zabývat dopadem iniciativy NGI a evropským závazkem podporovat na člověka zaměřený internet, který je bezpečný, otevřený, reaguje na výzvy v oblasti životního prostředí a dodržuje Deklaraci evropských digitálních práv a zásad.

Henri Verdier, francouzský velvyslanec pro digitální záležitosti a klíčová postava digitální diplomacie, vystoupí první den akce s inspirativní přednáškou o potenciálu digitálních společenství jako základu přechodu k internetu budoucnosti. Druhý den Jesse Robbers, spoluzakladatel a člen výkonné rady společnosti Quantum Delta NL, poskytne informace o budování ekosystému sítě kvantového internetu. Jennifer Bakerová jako hlavní ceremoniář pomůže publiku zorientovat se v nepřeberném množství možností a výzev při budování internetu lidí.

Kromě toho se druhý den večer budou konat workshopy zaměřené na řadu témat, od licencování a autorských práv až po etiku při vyhledávání a digitální identitu.

Podrobnější informace o programu najdete na webu NGI Fóra 2023.

Registrace zde

Newsletter