Nízké úrokové sazby jsou i faktorem zpomalení ekonomiky

Snižující se úrokové sazby jsou spojeny s růstem dominantního postavení největších společností v odvětví. Mezi malými a velkými firmami tak vzniká produkční mezera a celková produktivita se v daném sektoru snižuje. Jak nízké úrokové sazby zvýhodňují velké firmy? Studie z Princetonu a Chicaga říká, že zakopaný pes leží v levných penězích a jejich vlivu na investice u rozdílných podniků.

Ekonomové Ernest Liu a Atif Mian z univerzity v Princetonu vydali společně s Amirem Sufim z Chicagské univerzity studii Low Interest Rates, Market Power, and Productivity Growth. Ta zkoumá vliv nízkých úrokových sazeb na ekonomický růst úplně z jiného úhlu. Ve svém výzkumu totiž autoři objevili jedno z negativ, které nízké úroky reálné ekonomice přináší.

Podle použitého modelu platí, že čím nižší jsou dlouhodobé úrokové sazby v USA, tím větší výhodu to dává lídrům odvětví. Z toho pramení dominantnější postavení velkých firem a s tím spojená nižší konkurence v daném sektoru. Nižší konkurence přirozeně souvisí s menším růstem produktivity onoho odvětví a nižší produktivita následně negativně ovlivňuje ekonomický růst země.

V rámci výzkumu autoři demonstrovali svoji myšlenku na jednoduchém příkladu firmy, která čelí investičnímu rozhodnutí. Pokud úrokové sazby klesají, tak podniku zvyšují současnou hodnotu budoucího cashflow (což je současně ukazatel, kterým se firma ohodnocuje). To motivuje společnost investovat ihned s cílem zvýšit své budoucí cashflow. Takový je tradiční důvod, proč jsou nižší úrokové sazby spojeny s vyšším růstem ekonomiky na straně nabídky. Autoři však argumentují tím, že „tradiční“ teorie nebere v úvahu strukturu daného odvětví.

Na struktuře odvětví záleží

Podle autorů snížení úrokových sazeb centrální bankou snižuje konkurenceschopnost menších firem v odvětví. Jak? Pokud použijeme příklad uvedený výše, jak velká, tak i malá firma zvýší po snížení úroků své investice. Toto zvýšení je však výraznější u velké společnosti než u menší. To dle studie znamená, že produkční mezera mezi malou a velkou firmou se zvyšuje současně s tím, jak se úroková sazba snižuje. Autoři uvedli, že další snížení už tak dost nízkých úrokových sazeb může vést k nižší konkurenci v odvětví, jež může negativně převážit tradiční mechanismus, kvůli kterému dochází k růstu celé ekonomiky.

Výsledkem výzkumu je tudíž argumentace, že nízké úrokové sazby mohou být i faktorem zpomalení ekonomiky, nejen jejího zrychlení. To však neznamená, že jsou jediným faktorem, který konkurenceschopnost v odvětví ovlivňuje. Autoři každopádně trvají na tom, že nízké sazby podporují pozici lídrů odvětví a monopolní postavení některých firem.

Newsletter