Nobelova cena za ekonomii poprvé v tomto století nezamíří do USA

Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získal francouzský ekonom Jean Tirole za analýzu tržní síly a regulace trhu.

Poprvé od roku 1999, kdy Nobelovu cenu za ekonomii získal Kanaďan Robert Mundell, nebyl letos oceněn žádný Američan. Francouz Jean Tirole je průkopnickým autorem teorie průmyslové organizace. První studie na toto téma napsal v osmdesátých letech, kdy i poprvé vydal dodnes používanou učebnici průmyslové organizace. Tirole je rovněž klíčovým autorem v oblasti teorie veřejných zakázek či v oblasti teorie finančního zprostředkování.

Teorie průmyslové organizace se zabývá jednáním firmy v různých tržních strukturách – v rámci dokonale konkurenčního trhu, oligopolního trhu, monopolního trhu atp. Tiroleho průkopnictví spočívá v analýze průmyslové organizace prostřednictvím takzvané teorie her.

V oblasti teorie veřejných zakázek se Tirole kromě jiného zabývá i problémem dobře známým z běžné praxe, kdy firma, která zakázku získá, poté nezřídka dodatečně navyšuje náklady. Tirole prokazuje, že do jisté míry může být pro vládu nebo jiný subjekt, který zakázku přidělil, optimální na navýšení nákladů přistoupit. Na Tiroleho výzkumu lze stavět při hledání odpovědi na to, jak případně smlouvu o veřejné zakázce navrhnout tak, aby popsaný problém nevznikl.

Ocenění Tiroleho není překvapivé. Byl jedním z nejčastěji zmiňovaných možných adeptů na zisk letošní Nobelovy ceny za ekonomii. Lze říci, že po dlouhé době letos patří prim v oblasti vrcholné akademické ekonomie někomu jinému než Američanům. A sice Francouzům. Nejen, že Nobelovu cenu za ekonomii získal po více než čtvrtstoletí opět Francouz (naposledy v roce 1988 Maurice Allais), ale letošní ekonomický bestseller číslo jedna, „Kapitál ve 21. století“, pochází z pera Tiroleho krajana, Thomase Pikettyho.

Newsletter