Nomura a kvantový posun v předvídání akciového trhu

Společnost Nomura plánuje spustit výzkumný projekt, na němž se má podílet společně s Tohoku University. Jejich cílem je testování aplikovatelnosti kvantových výpočtů pro předvídání akciového trhu.

Zájem společnosti Nomura o vysoce výkonné kvantové počítače přišel ve chvíli, kdy tradiční „big iron“ počítače začaly mít problémy s rychlým reagováním na obrovský objem pohyblivých tržních dat, která jsou potřebná k formulaci optimální investiční strategie. 

Ve spolupráci s docentem Masayuki Ozeki z Tohoku University má společnost v plánu testovat výkon přístroje D-Wave (kvantového počítače vyrobeného kanadskou firmou D-Wave Systems) na směsici velkých dat, a to jak z oblasti akciového trhu, tak i ekonomických zpráv a výstupů ze sociálních medií.  

Ve vyjádření tato japonská firma uvedla, že jejím hlavním cílem je otestovat rozsah, jakým tento přístroj zvýší efektivnost a přesnost výpočtů. 

„Nomura bude využívat výpočetní rychlosti D-Wave pro výběr optimální směsice akcií za účelem zdokonalení výkonnosti investičních portfolií klientů. Přístroj bude také využíván k předvídání budoucích cen akcií. Nomura rovněž prozkoumá potenciál kvantové výpočetní technologie pro jiné oblasti podnikání.“

 

Newsletter