Norsko chce víc akcií. Jak s trhy zamává největší státní fond?

Globální akciové trhy se mohou těšit na „nové“ peníze. Státní investiční fond Norska, který je vůbec největším subjektem tohoto typu na celém světě, totiž hodlá navyšovat svou expozici na akciích.

Norský fond spravuje aktiva v celkové hodnotě 885 miliard dolarů. Největší podíl na této částce, konkrétně 60 %, spadá pod akcie, 35 % tvoří dluhopisy a zbylých 5 % jsou nemovitosti. Podle zprávy speciální komise, která byla pověřena samotnou norskou vládou, aby přehodnotila aktuální situaci fondu, by u akcií mělo dojít k navýšení podílu, a to z 60 % na 70 %.

Pro lepší představu toho, jaký dopad má činnost fondu na světové trhy, je potřeba si projít jednotlivá čísla. Šedesát procent z 885 miliard dolarů je 531 miliard. Pokud vezmeme v potaz data Světové federace akciových burz, hodnota globálního akciového trhu dosahovala v roce 2015 zhruba 67 bilionů dolarů. Na základě toho lze říci, že norský fond aktuálně vlastní 0,8 % všech světových akcií. Pokud tak dojde na zmiňované navýšení, „Norové“ nakoupí další tituly v hodnotě 88 miliard dolarů, tudíž se jejich vlastnický podíl na globálních akciích zvýší na 0,9 %.

„Dodatečných 10 % v alokaci na akciích bude pro trhy poměrně výraznou podporou,“ řekl pro server CNBC Michael Maduell, šéf Institutu světových investičních fondů. „Prostředí záporných výnosů dluhových trhů dostává státní fondy pod silný tlak. Vyjma akcií se tak uchylují i k navyšování expozice na realitním trhu, ovšem v tomto směru se jejich apetit uspokojí jen těžko.“

Právě situace minimálních, v některých případech dokonce záporných, výnosů nutí Norsko přehodnotit svou investiční strategii, aby bylo schopno dostát veškerým svým závazkům. Investice pouze do dluhopisů už nestačí, proto je potřeba zariskovat a přesunout se k akciím.

Severní země má v tomto směru nastavený cíl výnosu 4 %. Pravdou však je, že při 35% expozici portfolia na dluhovém trhu je toto číslo nedosažitelné. Podle odhadů komise by fond při svém současném stavu dokázal během příštích třiceti let generovat pouze 2,3 % ročně, tedy prokazatelně méně, než je potřeba.

Největší kontrariánský obchod na celém světě

Sám proti všem

V rámci samotné komise však konečné doporučení neprošlo tak hladce, jak by se mohlo zdát. Její šéf se totiž jako jediný postavil proti zbytku a vládě naopak doporučil osekání akcií z 60 % na 50 % z celkových zdrojů. Hlavním argumentem je celkové zvýšení volatility fondu, které se projeví v neschopnosti přesnějšího odhadu jeho konečného příspěvku do státního rozpočtu.

Zbytek komise naopak namítal, že riziko, které přinese zvýšená volatilita, je přijatelné. Tomu silně nahrává i fakt existující politické vůle, která prý počítá s adaptací hospodářské politiky země v závislosti na vývoji trhů, a to jak z dlouhodobého, tak i krátkodobého hlediska.

Rozhodnutí o navýšení akciové expozice musí provést norské ministerstvo financí. Avšak vzhledem k tomu, že letos bylo vůbec poprvé nuceno sáhnout na prostředky státního fondu, aby tak vyplnilo nedostatek financí způsobený poklesem příjmové stránky, který má na svědomí levná ropa, se dá čekat, že návrh bude nakonec přijat.

Jak moc velký je norský fond? 

Jak moc velký je norský státní fond? Asi nejlepší představu poskytne srovnání s jeho „kolegy“. Celkové pořadí zemí a jejich fondů je následující:

 1. Norsko: 885 miliard dolarů
 2. Čína: 813 miliard dolarů
 3. Spojené arabské emiráty: 792 miliard dolarů
 4. Saúdská Arábie: 598 miliard dolarů
 5. Kuvajt: 852 miliard dolarů

Do jakých akcií investuje?

Pokud tedy dojde na zmiňované navýšení držených akcií, jeho dopady by se mohly projevit především na těchto vybraných trzích seřazených podle podílu na celkovém akciovém portfoliu fondu ke konci roku 2015:

 1. USA: 35 %
 2. Spojené království: 10 %
 3. Japonsko: 9 %
 4. Německo: 7 %
 5. Francie: 5 %
 6. Švýcarsko: 4 %
 7. Kanada: 3 %

Newsletter