Norsko má velké problémy kvůli nízké ceně ropy

Jedna z nejbohatších zemí Evropy se potýká s poklesem výkonnosti ekonomiky. Řeč je o Norsku, zemi s bohatými nalezišti ropy a zemního plynu. Norsko patří celosvětově mezi přední producenty ropy, a proto je výkonnost norské ekonomiky silně korelovaný s vývojem ceny ropy. Jelikož tato komodita zaznamenala od poloviny minulého roku pokles ceny o více než 50 %, bylo jen otázkou času, kdy se tato korekce negativně projeví na ekonomice zemí závislých na exportu ropy. Včetně Norska zažívá ekonomický útlum také Kazachstán.

graf_oil_price

Vztah mezi cenou ropy a HDP

Před sumarizací ekonomických důsledků propadu ceny ropy je vhodné poukázat na to, jak moc je Norsko závislé na exportu černého zlata. První graf níže zobrazuje vývoj exportu a HDP v čase. Až na výkyv na přelomu 20. a 21. století se obě linie navzájem kopírují. Důvodem je zahraniční obchod, který tvoří téměř 40 % hrubého domácího produktu Norska. Druhý graf vyobrazuje vývoj ceny ropy a již zmíněného norského exportu. Ropa a jí příbuzné produkty tvoří přibližně 70 % celého vývozu Norska.

graf_export_HDP

graf_export_oil

Ekonomické následky poklesu ceny ropy

Pozitivní korelace mezi vývojem ceny ropy a ekonomiky Norska je z výše uvedeného zřejmá. To, jak velké následky má tento propad ceny na ekonomiku skandinávské země, lze vyobrazit prostřednictvím hrubého domácího produktu, který zaznamenal v druhém kvartálu letošního roku pokles o 0,2 %. To se stalo poprvé od globální finanční krize. Výstup odvětví těžby ropy a námořní dopravy klesl o jedno procento a export se za první polovinu roku 2015 propadl o 3,5 %.

Hlavním postrachem Norska je nezaměstnanost

Norskou vládu však nejvíce trápí rostoucí nezaměstnanost. V Norsku pracuje jeden z devíti zaměstnaných v ropném průmyslu. Průměrně si zde totiž zaměstnanec vydělá o 60 % více, než v ostatních odvětvích. Při klesající ceně ropy však byly těžařské společnosti donuceny zredukovat své náklady, což mělo za následek hromadné propouštění. Své zaměstnání v ropném průmyslu nedobrovolně opustilo již více než 20 000 pracovníků. Míra nezaměstnanosti v Norsku vzrostla na 4,5 % za období květen – červenec oproti 4,3 % v období duben – červen. Jedná se o nejvyšší nezaměstnanost za posledních deset let. I přesto by si téměř každá evropská země přála takto „vysokou“ míru nezaměstnanosti (nezaměstnanost v EU k 1.9.2015 je 10,9 %).

Opatření na ochranu ekonomiky

Norsko nenechává věci volný průběh a snaží se proti oslabující ekonomice bojovat. Od doby, kdy cena ropy začala klesat, Norská národní banka přistoupila ke dvěma snížením úrokových sazeb. Během stejné periody také oslabila Norská koruna na obchodně vážené bázi o 18 %. Slabší měna je jedním z hlavních stimulů pro exportéry.

Autoři: Sven Subotič, Martin Chalupa

Zdroj dat: Tradingeconomics.com, SDSN, investing.com

Tato zpráva není investičním doporučením. Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., obchodníka s cennými papíry.

Newsletter