Nová civilizační choroba. Na kolik vyjdou náklady samoty?

Každý občas potřebuje nějaký ten nerušený čas pro sebe, nicméně jak již kdysi dávno říkal velký myslitel Aristoteles, člověk je tvor společenský a ke štěstí potřebuje také druhé lidi. A i když je lidí na světě přes 7 miliard, přesto se řada z nich cítí někdy, a jiní dokonce stále, osamělí. A podle Světového ekonomického fóra (World Economic Forum, WEF) je v rámci veřejného zdraví samota dokonce větším problémem než obezita.

Ve vyspělém světě je problém samoty spojen zejména se starými lidmi, kteří často sami nikam chodit nemohou a nikdo nechodí ani za nimi. Podle výsledků meta-analýzy 148 studií, kterou provedlo WEF, přitom sociální interakce snižuje pravděpodobnost brzkého úmrtí až o 50 %. 

Overweight and underpaid: Víme, kolik stojí obezita na trhu práce

Druhá analýza WEF zkoumala 70 studií zabývajících se důsledky sociální izolace, osamělosti a osamělého živobytí, přičemž její výstup uvádí, že tyto faktory působí na pravděpodobnost úmrtí v podobném či větším rozsahu než zmiňovaná obezita. Výzkumníci z London School of Economics pak odhadli, že britskou ekonomiku stojí každý starý osamělý člověk každých deset let navíc 6 tisíc liber v souvislosti s dodatečnou zdravotní péči a tlakem na sociální služby.

Nicméně samota postihuje zástupce každé věkové skupiny, jelikož má významný vliv na psychický stav i fyzické zdraví a co se týče pracující populace, pak i na produktivitu práce. Poslední „studie samoty“, AARP Loneliness Study, odhalila, že na celém světě trpí osaměním 42,6 milionů dospělých. Podle studií citovaných WEF se přitom vědci domnívají, že samota může vést k narušení spánku, k vysokým hladinám stresových hormonů, k vyšší náchylnosti k různým onemocněním a ke zhoršování imunitního systému.

 

A i když vás samota nemusí přímo zabít, může nejen výrazně snížit kvalitu vašeho života, ale také degradovat váš pracovní výkon. Podle studie New Economic Foundation citované serverem Accounting Weekly stojí náklady samoty britské zaměstnavatele každoročně 2,5 miliardy liber. Toto číslo lze přitom rozdělit na čtyři kategorie nákladů:

  • Absentismus způsobený samotou zprostředkovaně přes vyšší míru zdravotních problémů (korelace mezi vybranými zdravotními problémy a absentismem, jakož i korelace mezi osamělostí a těmito zdravotními problémy, 20 milionů liber)
  • Dopad na osoby pečující o osamělé (přátelé, příbuzní) a dodatečné náklady zaměstnavatele na tyto zaměstnance (souvislost mezi osamělostí a rozvojem deprese a demence, 220 milionů liber)
  • Pokles produktivity v důsledku snížení blahobytu pracovníků plynoucího ze samoty (665 milionů liber)
  • Vyšší fluktuace pracovníků spojená s nižším blahobytem v důsledku samoty (1,62 miliardy liber)

Jak píše ve svém článku komentátorka The Guardian Rachel Reeves, studie ukazují, že samota má na zdraví ekvivalentní účinky, jako kdybyste kouřili 15 cigaret denně nebo byli alkoholici. Business Insider pak hovoří doslova o epidemii samoty, kdy na amerických datech ukazuje, že čím starší generace, tím se větší procento lidí cítí být osamělými.

Češi tráví v práci více času než Němci. Co produktivita?

Newsletter