Nová příležitost na pražské burze. Investujte na trhu START!

Burza cenných papírů Praha (BCPP) v pondělí 30.4.2018 spustila nový trh START. Co je to a jaké přináší příležitosti? Zjednodušeně řečeno, jedná se o nový vítr do plachet doposud poněkud strnulého obchodování na českém trhu, který má vést k oživení zájmu o investice prostřednictvím pražské burzy.

Co je to START?

Nový trh START umožnuje firmám emitovat akcie ve výši 1 mil. EUR – 80 mil. EUR. Jedná se tedy o trh cílený na menší a střední firmy, které výměnou za prodej svého stávajícího nebo nově emitovaného akciového podílu (primární úpis/IPO) získají peníze na další rozvoj či kapitalizaci podílů současných akcionářů.

Jaké jsou příležitosti a rizika pro investora?

Investor získává úpisem akcií podíl ve firmě, která obvykle není v nabídce klasických investičních bank a fondů. Firmy jsou často v rané fázi vývoje, což s sebou přináší možnost vlastnit podíl v rostoucím projektu. S tím je samozřejmě spojena i vyšší míra rizika plynoucí především z menší velikosti emitentů a s ranou fází podnikání. Očekáváme, že investice do těchto společností bude spíše určená pro zkušené a kapitálově silné investory.

Jaká je minimální výše investice?

Minimální investice je stanovena v tzv. lotech. Řádově se jedná o nižší jednotky statisíců korun. Například minimální lot investice do společnosti FILLAMENTUM, a.s. je 300 kusů akcií při odhadované ceně 816 – 1 337 Kč za akcii. Minimální investice se tedy pohybuje od 244 800 Kč do 401 100 Kč.

Kdo může přijímat objednávky?

Akcie je možné upisovat prostřednictvím členů Burzy cenných papírů Praha (BCPP), a.s a obchodníků s cennými papíry, kteří mají přístup do systému START-Veřejná nabídka určeného pro realizaci veřejné nabídky akcií (jako např. Roklen360 a.s.). Nabídka akcií potrvá od 30. dubna 2018 do poledne 15. května 2018.

Jak se bude s akciemi dále obchodovat?

Burza cenných papírů Praha bude pořádat 4x ročně tzv. Start Days formou aukcí, na kterých budou současní i noví emitenti prezentovat dosažené výsledky, či podstatné skutečnosti týkající se jejich podnikání. Předpokladem je, že čtvrtletní likvidita bude dostatečná pro tyto nízko-objemové emise cílící spíše na zkušenější retailové investory. Obchodování bude probíhat prostřednictvím členů Burzy (obchodníků s cennými papíry).

Do čeho je možné nyní investovat?

Nyní je možné investovat do třech projektů.

Roklen a jeho oddělení Roklen Corporate Finance je autorizovaným analytikem a koordinátorem procesu veřejné nabídky a vstupu na trh START společnosti FILLAMENTUM a.s., rostoucí technologické firmy vyrábějící především náplně do 3D tiskáren, tzv. filamenty (struny). Jedná se o spotřební materiál s globálním přesahem v dynamicky rostoucím odvětví 3D tisku. Společnost má v úmyslu posílit výrobní kapacitu, významně se etablovat na americkém trhu a založit zde výrobní i obchodní pobočku, která by obsluhovala největší trh 3D tisku na světě. Za tímto účelem zamýšlí na trhu START v rámci veřejné nabídky upsat až 22,3 % nových akcií a z výnosu IPO financovat svůj investiční program ve výši až 30 mil. Kč.

Dalším emitentem je společnost PRABOS plus a.s., výrobce pracovní a zátěžové obuvi. Jde o tradiční českou firmu, jejíž majitel se rozhodl částečně odprodat svůj podíl formou veřejné nabídky akcií.

Třetím emitentem je Primoco UAV SE, společnost v rané fázi svého rozvoje, zabývající se výrobou bezpilotních letounů a jejich příslušenství. Produkty firmy jsou používány zejména na vzdušnou kontrolu pozemních objektů (liniové stavby, hranice) a geodetické služby. Společnost má ověřený produkt v praxi a realizuje první prodeje.

Co mám dělat, pokud mám zájem investovat v rámci na trhu START?

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte prosím Roklen360 a.s. na telefonním čísle (+420) 236 071 602 nebo emailem info@roklen.cz.

Důležité upozornění:

Akcie v rámci úpisu nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 v platném znění (dále jen „Zákon o cenných papírech USA“) ani žádnou komisí pro cenné papíry či jiným regulačním orgánem jakéhokoli státu Spojených států amerických a v důsledku toho nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení Zákona o cenných papírech USA), jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA.

Oddělení Corporate Finance společnosti Roklen Holding a.s. je autorizovaným analytikem, který se podílel na zpracování prospektu společnosti Fillamentum a.s. a vytvořil taktéž Analytickou zprávu.

Tento příspěvek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení. Text neobsahuje nabídku ani netvoří součást žádné nabídky nebo výzvy. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Tento příspěvek dále dokument neobsahuje konečné a vyčerpávající informace o zmiňovaných společnostech ani o jejich akciích a podílech. Každý čtenář tohoto příspěvku by se před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí měl poradit se svými právními, finančními a dalšími odbornými poradci ohledně vhodnosti své investice a měl by se spoléhat výhradně na informace uvedené v prospektech, které jsou uveřejněny na internetových stránkách zmiňovaných společností v sekci Pro investory.

Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

 

Newsletter