Nováček pražské burzy: MONETA startuje v 9:00 za 68 korun

AKTUALIZOVÁNO – S akciemi MONETA Money Bank v 9:00 začala podmíněně obchodovat pražská burza pod symbolem MONET. Nabídková cena pro 260,61 milionu kmenových akcií byla stanovena na 68 korun za akcii, tedy dolním okraji původně vytčeného pásma. Akcie MONETA v úvodu obchodování zamířily nad 70 korun za akcii, později hájí drobný zisk.

„IPO je významným momentem v naší historii a důležitým krokem k úplné nezávislosti. Viděli jsme silný zájem investorů o MONETA Money Bank a naše nové akcionáře ve Společnosti vítáme. Naším cílem je zajistit investorům udržitelnou návratnost jejich investice prostřednictvím udržování a dalšího rozvoje naší české retailové bankovní platformy a současného výrazného růstu v segmentu malých a středních podniků napříč Českou republikou,“ řekl Tomáš Spurný, generální ředitel MONETA Money Bank.

GE Capital International Holdings z pozice největšího a jediného akcionáře nabízí k prodeji 51% akcií s tím, že k prodeji nebudou nabízeny žádné nově vydané akcie. Free float 51 % je mezi emisemi na pražské burze výjimečný.

 

Analytici Komerční banky předběžně ocenili MONETU v indikativním pásmu 74 až 85 Kč za kus. „Domníváme se, že část investorů by mohla přesouvat své prostředky z akcií Komerční banky do Monety. To by mohlo tlačit cenu akcií nováčka směrem nahoru,“ uvedl analytik Komerční banky Miroslav Frayer.

Nabídka bude zahrnovat také opci na nadlimitní úpis, kterou bude možné uplatnit ve 30 denní lhůtě počínající prvním dnem podmíněného obchodování a to maximálně do výše 15 % akcií. V období 180 dnů po zahájení podmíněného obchodování akcií na Prime Marketu Burzy cenných papírů Praha nevydají dosavadní vlastník ani MONETA nové akcie, ani nepřevedou držené akcie na třetí osobu.

„Úspěšné IPO MONETA Money Bank zdůrazňuje vysoké kvality jak jejích podnikatelských aktivit, tak jejího vedení. IPO je dalším milníkem v realizaci strategie skupiny GE směřující k výraznému omezení aktiv ve finančním segmentu, přičemž v rámci tohoto procesu jsme od dubna 2015 uzavřeli smlouvy o prodeji čistých investic v hodnotě přesahující 170 miliard USD,“ uvedl Richard Laxer, prezident a generální ředitel GE Capital International.

Nabídka je činěna v souladu se strategií, kterou General Electric Company oznámila v dubnu 2015 a jejímž cílem je prodat většinu aktiv ve finančním segmentu a zaměřit se na průmyslové podnikání.

Kompletní informace týkající se Nabídky jsou obsaženy v Prospektu a v Cenovém dodatku, které jsou dostupné na webových stránkách investors.monetabank.cz/ipo-documents

Newsletter