Evropské PMI indexy průmyslu a služeb klesly, dokonce více než trh očekával. Euro je i přesto v zisku, což je dáno především oslabujícím dolarem. Risk-on nálada na trzích podporuje rizikové měny, včetně koruny. Kurz zpevňuje směrem k 25,30 za euro.

Nové nařízení: Účet kdekoli v EU musí dostat každý

Vláda dnes schválila novelu zákona o platebním styku, která má umožnit všem spotřebitelům z EU otevření základního platebního účtu v kterémkoli členském státě unie. Zákon, který je reakcí na požadavky EU, také zavádí jednotný postup při změně účtu a umožní porovnat cenu služeb. Zavádí do českého právního řádu také nařízení EU o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Zbytečně, reagují banky.

Hlavními přínosy navrhované úpravy jsou podle ministerstva financí hlavně posílení postavení a ochrany spotřebitele na finančním trhu a zajištění jeho větší informovanosti. Novela počítá s tím, že v Česku budou základní platební účet spotřebitelům nabízet banky a zahraniční banky, které mají v ČR pobočku. Ministerstvo navrhuje ze zákona vyjmout Českou národní banku. Ta je sice oprávněna poskytovat platební služby, ale nevede platební účty veřejnosti.

Z povinnosti nabízet základní účet by měla podle návrhu vyňata také spořitelní a úvěrní družstva, protože ta jsou oprávněna přijímat vklady pouze od svých členů. 

Zbytečné, reagují banky

„Občané České republiky mají již dnes možnost otevřít si účet u celé řady poskytovatelů a je zcela běžné mít vedené účty u více různých bank. V České republice proto podle našeho názoru není potřebné regulovat přístup k platebnímu účtu zákonem,“ řekl Roklen24 mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek.

„Situaci kolem zákona sledujeme, stejně jako všechny regulace ze strany Evropské unie. Z našeho pohledu mají už teď lidé v České republice snadný přístup k bankovním účtům,“ uvedl mluvčí Fio banky Zdeněk Kovář.

 

Základním platebním účtem je účet, u kterého může spotřebitel alespoň vybrat hotovost a převádět a připisovat na něj peníze. Ministerstvo vychází ze skutečnosti, že ustanovení mají sloužit k ochraně spotřebitele jako slabší smluvní strany. Kvůli tomu se navrhuje neaplikovat část zákona na podnikatelské účty. Podnikatele totiž nelze považovat za slabší smluvní stranu.

Banky budou nově povinny používat ve svých sazebnících a obchodních podmínkách jednotnou terminologii. Před uzavřením smlouvy o založení bankovního účtu budou také spotřebitelé dostávat standardizovaný dokument, v němž bude uveden výčet poplatků, které banka v souvislosti s platebním účtem požaduje. „Díky tomuto dokumentu budou moci spotřebitelé snáze porovnávat jednotlivé nabídky. Kromě toho každoročně obdrží souhrnný přehled všech poplatků, které za předcházející rok své bance v souvislosti s platebním účtem zaplatili,“ poznamenal ministr financí Andrej Babiš (ANO).

EU schválila, že u transakcí prováděných debetními kartami bude strop nově činit 0,2 procenta z placené částky a u transakcí kreditními kartami 0,3 procenta. Strop se bude týkat přeshraničních i domácích plateb kartou. Omezení poplatků má přinést roční úsporu 730 milionů eur u spotřebitelů a šest miliard eur u obchodníků.

Česká republika musí do 12 měsíců ode dne vstupu nařízení v platnost zavést sankce za porušení nařízení a určit příslušné orgány, které budou oprávněny vykonávat dohled nad dodržováním povinností stanovených tímto nařízením. Směrnice o platebním účtu by měla být do českého právního řádu zavedena podle EU do 18. září 2016 a o mezibankovních poplatcích do června 2016.

Spouštíme revoluční ekonomický zpravodaj pro malé a střední firmy

Newsletter