Nové riziko „junk“ bondů

Na trzích se objevuje nové riziko spjaté s tzv. junk bondy. Ukázalo se, že rizikové dluhopisy, které jsou vydávány většinou jedním emitentem, drží ve svých portfoliích pouze pár světových fondů.

Podle studie MMF je většina rizikových dluhopisů velkých korporací z vyspělých i rozvojových trhů držena v rukou malého množství asset manažerů. Jako příklad je ve studii uvedena investiční společnost Pimco, která ve svém portfoliu drží více jak 20 % emitovaných dluhopisů bankovního holdingu Ally Financial a 15 % všech dluhopisů úvěrové společnosti Navient. Na dotaz ze strany serveru CNBC, zda může Pimco skladbu svého portfolia blíže okomentovat, se nedostalo žádné odezvy.

Názory na to, kdo je v tomto případě vystavěn největšímu riziku, se liší. MMF je přesvědčen, že největšímu riziku jsou vystaveni sami emitenti dluhopisů. V případě negativního ekonomického vývoje jim závislost na jednom věřiteli může značně zkomplikovat jejich působení na trhu.

Druhý tábor naopak tvrdí, že největšímu riziku jsou vystaveni sami manažeři fondů, tedy držitelé oněch dluhopisů. „Pokud držíte 20 % dluhu jedné společnosti, je naprosto nezbytné hlídat její působení na trhu a dále se angažovat v jejím financování. To je něco, co bychom, nikdy neudělali,“ uvádí pro CNBC Tim Jagger, portfolio manažer Aviva Investors.

Podle Garyho Herberta, portfolio manažera Brandywine Global, ale existuje dostatečné množství investorů na to, aby i ty nejrizikovější korporace získaly potřebný kapitál. Ty největší společnosti, které emitují dluhopisy v objemu od 5 mld. do 10 mld. USD, nemají jinou možnost, než spolupracovat s těmi největšími fondy jako je Pimco či Vanguard. Ty ostatní mohou s klidem kooperovat například s běžnými hedgeovými fondy.

Newsletter