Novinky z FinTech světa: Objevujeme PSD3 a Open finance

Zdroj: Depositphotos

Co se událo ve fintech světě? Objevujeme PSD3 a Open finance. Mastercard banka roku nabízí příležitost pro a Fintech a Insurtech startupy. A intech až po tech4good 

Objevujeme PSD3 a iniciativu otevřených financí (open finance)

Od zavedení směrnice o platebních službách 2 (PSD2) v roce 2015 došlo v odvětví platebního styku k rychlému pokroku. Tento pokrok byl doprovázen vznikem inovativních platebních řešení a sofistikovanějších technik podvodů. V reakci na tento vývoj Evropská komise navrhla cílené změny a aktualizaci stávajícího regulačního rámce pro platební služby a elektronické peníze. Tento legislativní balík zahrnuje návrh směrnice o platebních službách 3 spolu s přílohami (PSD3) a nařízení o platebních službách spolu s přílohami (PSR) a nařízení o přístupu k finančním údajům (FIDA).

Cílem těchto návrhů je zvýšit bezpečnost, posílit harmonizaci a zlepšit přístup k platebním systémům a finančním údajům. Klíčové prvky balíčku PSD3/PSR a otevřených financí zahrnuje těchto 10 bodů, které naleznete detailně v tomto článku.

Jedinečná možnost pro Fintech a Insurtech startupy: Nové kategorie v soutěži Mastercard Banka roku!

Tato renomovaná soutěž bude mít nově dvě kategorie – Fintech roku 2023 a Insurtech roku 2023. Do této mnoha let zavedené velkolepé soutěže se tak poprvé budou moci přihlásit o přízeň zvláštní odborné poroty nejen banky a pojišťovny, ale i mladé technologické společnosti z oboru finančních služeb a pojišťovnictví. Pro soutěžící to znamená jedinečnou šanci zviditelnit své inovativní produkty, služby a nebo procesy.

Registrace do soutěže v kategorii Fintech roku 2023 a Insurtech roku 2023 je možná na tomto odkazu, a to do 20. října 2023. Oceněny budou nejlepší tři registrovaní z každé kategorie na základě hodnocení zvláštní odborné poroty složené z řad zástupců ČNB, novinářů a dalších odborníků na oblast inovací v těchto segmentech.

Jak shrnul Jiří Vataha, předseda správní rady ČESKÉ INSURTECH ASOCIACE z.s., „především pro technologické inovátory a startupy jde o naprosto unikátní možnost soutěžit po boku významných hráčů z řad bank a pojišťoven v takto prestižní soutěži, jakou je ocenění Mastercard Banka roku. A nejen to, jde o jedinečnou příležitost setkat se s mnoha významnými představiteli z finančního sektoru, a to jak na galavečeru, tak na dalších podpůrných akcích. Vážím si drivu, který pořadatelé ocenění mají a jejich otevřenosti k aktuálním trendům!“

ThePay a Nadační fond Podpořit: Společně pro dobrou věc

V dnešním digitalizovaném světě se stále více organizací, včetně těch neziskových, spoléhá na moderní technologie a online platby. Právě proto navazuje ThePay spolupráci s Nadačním fondem Podpořit. Potřeba, o které se zmiňujeme, vyplývá z chování dárců a běžných návyků moderního člověka, který chce ať už za zboží či služby platit pohodlně, rychle a spolehlivě. Tato potřeba se promítá jak jinak než i do světa dárcovství. Jedním z příkladů, který nám ukazuje, jaký mohou mít technologie pozitivní dopad, je partnerství mezi Nadačním fondem Podpořit a platební bránou ThePay.

„Pro ThePay je spolupráce s neziskovou organizací nejen o významném kroku směrem k podpoře společenské odpovědnosti, ale také o možnosti ukázat, že technologie může sloužit i k vyšším hodnotám. Díky tomuto partnerství ThePay nejen zajišťuje plynulý a bezpečný tok finančních prostředků pro organizaci, ale také pomáhá šířit povědomí o důležitosti a potřebě podpory neziskového sektoru.”, Daniel Havel, CEO ThePay.

Zdroj: Fintree, Bloomberg, Reuters

 

Newsletter