NWR dojednala vyšší ceny koksovatelného uhlí pro rok 2015

Těžební skupina New World Resources oznámila dojednané ceny koksovatelného i termálního uhlí pro rok 2015. Sjednaná průměrná cena za 74 % očekávané produkce koksovatelného uhlí pro rok 2015 činí 93 eur za tunu (oproti 85 eur za tunu ve 4. čtvrtletí roku 2014 a 82 eur za tunu ve 3. čtvrtletí roku 2014, přičemž realizovaná průměrná cena za prvních 9M 2014 činila 86 eur za tunu), cena za zbylou část produkce bude dojednána v průběhu roku. Průměrná sjednaná cena uhlí je podložena prodejním mixem tvrdého koksovatelného uhlí (mid-volatility) ze 47 procent, koksovatelným uhlím v semi soft kvalitě ze 42 procent a PCI koksovatelným uhlím ze 12 %.

Průměrná cena termálního uhlí pro celou očekávanou produkci v roce 2015 dosahuje 52 eur za tunu, oproti průměrné ceně 54 eur za tunu v roce 2014. 

„Sjednané ceny potvrzují negativní trend ve vývoji cen termálního uhlí, ale jsou pozitivní zprávou co se týče cen koksovatelného uhlí. Celkově hodnotíme zprávu mírně pozitivně vzhledem k prodejnímu mixu NWR, kde převažuje právě koksovatelné uhlí – cíl roku 2014 představoval 55 – 60 % koksovatelného uhlí v mixu,“ říká analytička trhů Roklen24 Lenka Dvořáková Švejdová.

Newsletter