NWR přiznává kritickou situaci a zahajuje jednání s investory

Společnost NWR zveřejnila přehled nové strategie a ilustrativních odhadů do roku 2020. Vzhledem k náročným podmínkám na trhu a nízkým cenám koksovatelného i termálního uhlí je cash flow společnosti stále záporné, přičemž tato situace může pokračovat dle dnešního vyjádření NWR dalších několik let. Pokud se situace na trhu nezmění, bude společnost nucena dále snižovat náklady a zajistit si dodatečné prostředky pro další provoz. V ohrožení je tak schopnost splatit dluhy splatné v roce 2016 a tím i budoucnost celé společnosti. NWR přistupuje k revizi strategie a zahajuje jednání s investory.

NWR proto dnes vydala ilustrační projekce některých ukazatelů hospodaření i plánů těžby co se týče jednotlivých dolů. Vzhledem k současné náročné situaci společnost očekává dodatečné náklady ve spojení s propouštěním zaměstnanců a uzavíráním dolů Paskov a Lazy ve výši 85 – 100 mil. eur. Uzavření těchto dolů považuje NWR za nevyhnutelné, pokud mu nebude poskytnuta další podpora ze strany investorů. Zveřejněné odhady dle NWR nicméně nelze brát jako cíle nebo predikce společnosti, jde pouze o ilustrativní projekce, které mají nastartovat debatu s akcionáři a věřiteli. Cíle pro rok 2015 se nemění.

Vyjednávání o OKD komplikuje nejasná vlastnická struktura firmy

Stagnující ceny uhlí v 2016-2017

Co se týče produkce uhlí, NWR předpokládá pokles z 6,57 Mt v roce 2016 až k 4,81 Mt v roce 2020. Předpokládaná cena koksovatelného uhlí by měla v roce 2016 i 2017 dosáhnout 81 eur za tunu, následně růst až k 108 eur za tunu v roce 2020. Cena termálního uhlí by se měla v letech 2016-2017 pohybovat na 50 eur za tunu, následně postupně vzrůst až k 72 eurům za tunu v roce 2020.

Provozní zisk v 2016-2017 záporný

Na úrovni provozního zisku EBITDA NWR očekává následující dva roky červená čísla – v roce 2016 projekce počítají s -51 mil. eury a v roce 2017 dokonce -60 mil. eury. Do černých čísel by se měla společnost přehoupnout v roce 2018, kdy počítá s provozním ziskem ve výši 36 mil. eur. Tyto odhady údajně nepočítají s dalšími plány a snahami společnosti snižovat náklady.

Souběžně s revizí strategie nejen co se týče efektivnosti jednotlivých dolů (s cílem udržet pouze ty, které generují hotovost) společnost NWR zahajuje diskusi s akcionáři a věřiteli. Snahou NWR je zajistit si vhodnou kapitálovou strukturu na delší období nízkých cen uhlí, než se původně předpokládalo. Tato situace tak zesiluje nejistotu, která kolem NWR a její budoucnosti již určitou dobu panuje.

 

OKD má před sebou bitvu o přežití. Rok 2016 bude ještě těžší, než byl letošní. Za ten firma vykáže ztrátu a zřejmě splní těžební cíl, píše její šéf Dale Ekmark.

Zveřejnil(a) Roklen24 dne 17. prosinec 2015

Newsletter