NWR propadá: Masívní ředění jisté, prodej OKD i konec firmy možný (+komentáře analytiků)

Těžební skupina New World Resources ve středu oznámila rozhodnutí zahájit proces prodeje těžaře uhlí OKD. Nadto probíhají jednání o prodeji aktivit v rámci OKD Karbonia v Polsku. NWR takto postupuje v přípravě restrukturalizace společnosti poté, co se podařilo dosáhnout dohody s držiteli dluhopisů skupiny, ovšem nikoli na původních podmínkách restrukturalizace, ale na upravených. Akcie po propadu přesahujícím 20 % již v úvodu dne zakončily středeční obchodování o 26 % níž u úrovně 6,65 Kč a v úvodu čtvrteční seance odepisují dalších 23 % k úrovni 5 korun za akcii. 

NWR v dnešním prohlášení k postupu restrukturalizace informovala o rozhodnutí připravit prodej OKD a.s. na českém a vyjednávání o prodeji NWR Karbonia S.A. na polském trhu. NWR uvedla, že tyto kroky jsou nezbytné v rámci plánování postupu restrukturalizace pro případ, že by majitelé dluhopisů nepřistoupili na plán restrukturalizace společnosti v původní ani nové variantě.

Upravené podmínky restrukturalizace

NWR uvádí, že si zajistila úpis v rámci restrukturalizace vytčené a potřebné emise nových akcií v objemu 25 milionů eur. Uvádí ale, že za účelem zajištění této emise bylo třeba úpravy podmínek restrukturalizace u emise nezajištěných dluhopisů a to následovně: fixní cena 25 % par, ne více jak 120 mil. eur face value. Ostatní podmínky zůstávají v platnosti.

NWR dále uvedla, že na konci lock-up periody pro přistoupení na restrukturalizaci podle původního návrhu společnost získala podporu 77 % emise zajištěných dluhopisů a 40 % emise nezajištěných dluhopisů. Upravené podmínky dle firmy podporuje 62 % emise zajištěných (objem 500 mil. eur, splatnost 2018) a 37 % nezajištěných dluhopisů (objem 275 mil. eur, splatnost 2021). Mají také podporu nejsilnějšího akcionáře BXR. Novým koncem lock-up periody je 11. červenec. „Jako motivací za souhlas dostanou věřitelé 0,25 % nominální hodnoty dluhopisů,“ upozorňuje analytik J&T Bohumil Trampota.

Struktura kapitálu, brutální ředění

Plán posílení kapitálu skupiny a jejího oddlužení restrukturalizací počítá s celkem 150 miliony eur nového akciového kapitálu, z čehož 75 milionů eur zajišťuje BXR z pozice nejsilnějšího akcionáře, 43 milionů eur zůstává k využití práv na úpis nových akcií ze strany menšinových akcionářů, včetně možnosti účasti držitelů dluhopisů a 32 milionů eur jde na vrub účasti držitelů dluhopisů.

„Stávající akcionáři jsou v důsledku operace ředěni. Nově investovaný kapitál znamená 96 procent celku a nyní vydaný počet 264 milionů akcií bude představovat 4,0 procenta celkového navýšeného počtu akcií, tvořícího kapitál NWR Plc po transakci,“ uvedla NWR ve zprávě.

„Takto masivní rozředění podílů je neočekávaným a velmi negativním překvapením. Počet akcií NWR by ze současných 264,7 milionů měl narůst na 6,6 miliardy. Pokud vezmeme v potaz současné tržní ocenění před dnešním oznámením, cena jedné akcie by se tak pohybovala pod cenou 40 haléřů. Na akciích NWR lze v následujících dnech očekávat pokračující tlak,“ uvedla analytička trhů Roklen24.cz Lenka Švejdová.

„Podle našich výpočtů by firma nové akcie upisovala po pouhých 0,65 Kč za kus,“ uvedl analytik Komerční banky Josef Němý. Komerční banka na titulu potvrdila doporučení „prodat“ a stáhla cílovou cenu, dosud stanovenou jako 7 Kč.

„NWR oznámilo upravený plán restrukturalizace kapitálové struktury, vedení NWR nicméně rozhodlo, že zároveň začne s alternativním plánem – prodejem aktiv OKD a NWR Karbonia. Pokud držitelé dluhopisů a akcionáři schválí nový plán restrukturalizace, proces prodeje se ukončí. NWR plánuje vydat 24x nových akcií ve srovnání se současným stavem, což je gigantické zředění minoritních akcionářů. Jednoznačně negativní zpráva pro dnešní obchodování,“ uvedl analytik J&T Bohumil Trampota.

Alternativní plán

NWR uvedla, že v kontextu plánu restrukturalizace, která v této fázi narazila na nepřijetí většinou držitelů emise nezajištěného dluhu, dohodla s částí držitelů zajištěných dluhopisů na alternativním plánu pro případ nesouhlasu držitelů nezajištěného dluhu a nesouhlasu akcionářů (myšleno menšinových a dalších vedle BXR).

V rámci tohoto plánu budou aktiva vyčleněna do zvláštních právních jednotek (SPV) proti vydání nového dluhu v celkovém objemu 450 milionů eur. „Nový plán nezasáhne podmínky směny nezajištěného dluhu nebude na této emisi záviset,“ uvedla NWR. Na transakci se mohou účastnit držitelé zajištěného dluhu NWR a třetí strana.

„To by de facto znamenalo likvidaci společnosti NWR a podle našeho názoru v takovém případě nelze očekávat, že by se část z výtěžku prodeje dostala k současným akcionářům,“ uvedl analytik KB Josef Němý.

„Pokud držitelé dluhopisů a akcionáři schválí nově nabídnuté podmínky restrukturalizace (upravený konsensuální plán), prodej aktiv se ukončí. Pokud by k prodeji došlo, nezůstala by NWR žádná aktiva. NWR by převedlo těžařská aktiva spolu se zabezpečeným dluhem do nové entity. Nezapečený dluh by zůstal v NWR,“ uvádí Trampota. „Z našeho pohledu nový plán restrukturalizace má za cíl vytvořit tlak na držitele nezabezpečených dluhopisů, aby přistoupili na podmínky restrukturalizace,“ dodává a potvrzuje názor J&T akcie NWR prodat.

NWR uvádí, že alternativní plán rozvíjí souběžně a po boku upraveného konsensuálního plánu restrukturalizace a uplatněn bude pouze v případě, kdy dohoda v rámci upravených „konsensuálních“ podmínek transakce selže.

Finančním poradcem pro případný prodej aktiv bude skupina Blackstone. NWR uvedla, že všechny nabídky na případný prodej aktiv budou vyhodnoceny proti dalších možnostem společnosti a budou podléhat britskému právu.

Podle vyjádření ředitele vnějších vztahů NWR Petra Jonáka by prodej dceřiných subjektů NWR včetně OKD nastal v případě, že by se NWR do září s věřiteli nedohodla na podmínkách kapitálové restrukturalizace. NWR potřebuje, aby s podmínkami souhlasilo 75 procent věřitelů, zatím má souhlas 63 procent.

„Představenstvo NWR je přesvědčeno, že podmínky pro konsenzuální dohodu (tedy upravený konsensuální plán restrukturalizace) budou splněny,“ řekl Jonák. „Členové představenstva však samozřejmě mají zodpovědnost být připraveni na všechny možnosti a reagovat na všechny představitelné scénáře vývoje,“ dodal. „Žádný ze scénářů ale podle Jonáka nebude mít dopad na každodenní provoz OKD a polské Karbonie,“ uvedl.

„Dosavadní cílová cena (7 Kč/akcii) byla založena na odhadu podmínek restrukturalizace, které by byly mnohem příznivější pro současné akcionáře, mj. „pouze“ pětinásobné zvýšení počtu akcií při upisovací ceně 9 Kč za kus. Takové podmínky již zřejmě nejsou reálné, a proto stahujeme tuto cílovou cenu. Hodnota akcií NWR je podle našeho názoru blízká nule,“ uvedl analytik KB Němý.

Externí odkaz na oznámení NWR: Update restrukturalizace

Nové čtvrtletní ceny koksovatelného uhlí by mělo NWR oznámit během července. Výsledky hospodaření za Q2 14 budou zveřejněny 21. srpna.

Newsletter