NWR stále chybí podpora části věřitelů záchrannému plánu. Sejde se s nimi na konci srpna

Těžební skupina New World Resources, snažící se dojít dohodě se svými věřiteli na podpoře plánu restrukturalizace společnosti, získala souhlas ke konání dvou schůzek s věřiteli, na kterých se bude hlasovat o jejich podpoře upravenému plánu. Schůzky se uskuteční 29. srpna v Londýně.

Jak NWR oznámila 2. července, odsouhlasila s ad hoc výborem věřitelů upravené podmínky restrukturalizace poté, co pro původní nezískala potřebnou podporu věřitelů nezajištěného dluhu. Zároveň, jako součást záchranného plánu, spustila alternativní plán, který počítá prodejem aktiv (OKD, polská Karbonia). NWR oznámila, že v rámci lock-up periody dosáhla dohody se zhruba 85 % držitelů zajištěných dluhopisů a se zhruba 65 % věřitelů nezajištěných dluhopisů. NWR od obou skupin potřebuje 75% souhlas, což tedy nadále nedosahuje u nezajištěných dluhopisů. 

Dne 22. července NWR vydala prohlášení, podle kterého se obrátila k britskému soudu, kde se slyšení uskutečnilo 29. července. To NWR dalo oprávnění, aby jednala zvlášť s věřiteli zajištěného a nezajištěného dluhu a tedy, aby svolala dvě separátní hlasování o podpoře restrukturalizačnímu plánu.

„Zpráva nic nemění na našem negativním výhledu pro akcie NWR. Restrukturalizace by sice umožnila společnosti dál fungovat, přinesla by ale masivní rozředění podílů menšinových akcionářů,“ uvedl analytik KB Josef Němý.

NWR v dnešní zprávě zopakovala, že ke 2. červenci zahájila alternativní plán, počítající s prodejem aktiv OKD a Karbonie s tím, že „proces je důležitý pro zajištění pokračování chodu“ těchto společností, tedy plynulé pokračování těžby. Směrem k věřitelům NWR znovu upozorňuje, že v případě naplnění tohoto plánu (tedy nedohodě na upravené restrukturalizaci) dle priority věřitelů (zajištění, nezajištění) část z nich může zůstat bez náhrady za takto realizovaný prodej majetku. Analytici již v červenci shodně komentovali ustanovení jako vyvinutí tlaku na zbývající věřitele, aby plán restrukturalizace podpořili.

Na základě výsledku jednání s věřiteli, plánovaných na 29. srpna, NWR očekává, že druhé a také poslední soudní slyšení u britského soudu k restrukturalizaci se uskuteční 5. září. „Konečnou dohodu očekáváme do konce září,“ uvedla NWR.

NWR (+20 %) stále nemá dost ano od věřitelů. Na zbylé tlačí (+komentáře)

NWR (+8 %) dojednala lehce vyšší ceny koksovatelného uhlí a potvrdila cíl produkce

 

Newsletter