NWR: Útěk z lopaty, nejistota zůstává. Prodat, zní z KB

Těžební skupina New World Resources na sklonku týdne pomyslně utekla hrobaři z lopaty poté, co věřitelé po zvážení „lepší nejisté něco, než jisté nic“ přistoupili na plán restrukturalizace firmy a nenaplnil se tak alternativní scénář s prodejem aktiv. Analytici Komerční banky v čerstvé zprávě radí titul s jistotou prodat a roční cílovou cenu stanovují na 60 haléřů za akcii. Zásadní nejistota na firmou dle nich visí dál. Prodejní doporučení s cílem 0,75 Kč na akcii drží také Erste. Akcie NWR dnes v Praze odepsaly 14 %, ve čtvrtek budou obchodovat poprvé bez nároku na úpis nových akcií. Čekat tak lze další propad.

Restrukturalizace odvrátila likvidaci

Věřitelé zajištěné i nezajištěné emise dluhopisů 29. srpna schválili restrukturalizační plán firmy. „To odvrátilo hrozbu likvidace a umožní další fungování firmy v současné podobě. Z celkového objemu nakonec restrukturalizaci podpořilo přes 80 % nezajištěných věřitelů, přičemž k souhlasu se dříve zavázalo jen 66 %,“ shrnuje analytik Komerční banky Josef Němý.

Co vše tedy restrukturalizace znamená? „Objem dluhopisů klesne z dosavadních 775 mil. eur na 450 mil. eur, přičemž 90 mil. eur dluhu NWR od věřitelů odkoupí a zbytek bude odepsán. Nový dluh se bude skládat ze 300 mil. eur zajištěných dluhopisů a 150 mil. eur konvertibilních dluhopisů,“ shrnuje Němý. NWR získá nový kapitál 150 milionů eur z emise nových akcií a dalších 35 milionů eur z takzvaného superseniorního úvěru. „Nové akcie se budou upisovat za přibližně 0,65 Kč za kus, a jejich počet tedy okamžitě stoupne 25x na 6,66 miliardy,“ dodává Němý. Připomíná, že konvertibilní dluhopisy ve výši 150 mil. eur budou

nejpozději po 6 letech povinně konvertovány do akcií, a proto pak počet akcií stoupne o dalších 2,2-2,9 miliard. „Celkový počet akcií tak může oproti stavu před restrukturalizací stoupnout až 36x,“ uvádí analytik. Čistý dluh společnost dle jeho odhadu po restrukturalizaci klesne přibližně o polovinu na 323 milionů eur.

Růst cen uhlí, ale…

Za zásadní pro budoucí ziskovost a výsledky NWR označují analytici Komerční banky logicky ceny uhlí. „Očekáváme postupný růst prodejních cen koksovatelného uhlí až na zhruba 120 EUR/t v roce 2020, což by znamenalo růst přibližně o 40 % oproti poslední

dosažené prodejní ceně 85 EUR/t,“ uvedl analytik Josef Němý. Prognózy jsou založené na prognóze Société Générale pro dlouhodobé reálné ceny koksovatelného uhlí ve výši 165 USD/t. U prodejních cen energetického uhlí čeká KB pomalejší růst s tím, že v příštím roce je možný mírný pokles.

Negativní je ale výhled Komerční banky pro objem prodejů. „Po razantním snížením objemu vytěžitelných zásob NWR oproti letošnímu plánu na více než 9 mil. tun očekává prudký pokles produkce až na 4 mil. tun od roku 2021,“ uvádí KB. Komerční banka tedy čeká, že NWR v budoucnu bude mnohem menší společností, než dnes a ani budoucí zisky tak nedosáhnou úrovní z minulých let. „Tržby a zisky NWR by se měly zlepšovat až do let 2017-18, zejména díky očekávanému růst prodejních cen koksovatelného uhlí. Poté by se ale již měl negativně projevit pokles produkce a prodejů. Firma by však dlouhodobě mohla být v menším čistém zisku díky značnému poklesu úrokových nákladů po restrukturalizaci,“ uvádí v analýze Josef Němý.

… problém s likviditou

Přes dodání nového kapitálu a zlepšení cen uhlí dle analytiků Komerční banky může mít NWR brzy opět problémy s likviditou. Za klíčovou hranici přitom Josef Němý označuje 40 milionů eur. „Pokud by hotovost NWR klesla pod tuto hranici, byl by okamžitě splatný superseniorní úvěr, což by mohlo spustit splacení zbytku dluhu, a to by mohlo vést k insolvenci firmy,“ uvádí Němý.

Základní scénář KB počítá s růstem prodejních cen koksovatelného uhlí ke 120 eur za tunu. Za této situace bude NWR dle analýzy KB z pohledu likvidity nad 100 miliony eur. Při skokovém, ale jednorázovém růstu o pětinu na zhruba 100 eur za tunu bude dle Komerční banky situace NWR neustále napjatá a firma bude nadále zápasit o své přežití. Stejně krizovou situaci, jako dnes, pak KB čeká u NWR za dva až tři roky v případě, že ceny koksovatelného uhlí nevzrostou. 

Věřitelé NWR schválili restrukturalizační plán, budoucnost rozhodnuta

NWR ve čtvrtletí prodělala 30 milionů eur, s věřiteli se prý dohodne

Newsletter