NWR v 1Q snížila ztrátu a těžební náklady. Provozní cíle potvrzeny

(Aktualizováno 9:11) Těžební skupina New World Resources oznámila, že v prvním čtvrtletí letošního roku snížila meziročně ztrátu na 27 mil. EUR oproti ztrátě 81 mil. EUR ve stejném období před rokem. Výnosy z pokračujících činností zaznamenaly meziroční pokles o 18 % na 173 mil. EUR. Provozní výsledek před odpisy a zdaněním (EBITDA) dosáhl kladné hodnoty 10 mil. EUR po ztrátě 25 mil. EUR v 1Q loňském roce.

Akcie NWR v úvodu obchodování na pražské burze reagovaly ztrátou 2,5 %, kterou následně umazávají.

Čistý dluh společnosti ke konci března činil 651 mil. EUR a hotovostní pozice 159 mil. EUR. Společnost uvedla, že vyjednávání o restrukturalizaci kapitálové struktury pokračují a řešení se očekává do konce roku 2014.

Pokles cen uhlí pokračuje

Průměrná realizovaná cena koksovatelného uhlí činila 91 EUR za tunu, což znamená pokles o 12 %, zatímco u energetického uhlí se průměrná realizovaná cena snížila o 6 % na 60 EUR/tunu. Objem produkce koksovatelného i energetického uhlí v 1Q14 dosáhl 2,226 milionu tun, přičemž objem prodejů byl 1243 tis. t. u koksovatelného a 663 tis. t. u energetického uhlí. Prodejní mix byl v poměru 65 % koksovatelného a 35 % energetického uhlí.

Výše investičních výdajů u pokračujících činností meziročně propadla o 80 % na 12 milionů EUR, přičemž celoroční cíl stropu pro investiční výdaje je 100 mil. EUR. Zásoby vytěženého uhlí meziročně klesly o 45 % na 694 tisíc tun.

NWR v dubnu zveřejnila nasmlouvané ceny uhlí pro dodávky ve druhém kvartále roku 2014. Průměrná cena koksovatelného uhlí je 85 EUR za tunu, což představuje 6% pokles oproti ceně realizované v 1. čtvrtletí 2014. Pro 80 procent očekávané produkce energetického uhlí v roce 2014 byla dohodnuta průměrná prodejní cena 54 EUR za tunu, což představuje 4% pokles ve srovnání s cenou realizovanou v roce 2013. Zbývajících 20 procent předpokládané produkce energetického uhlí bude prodáno za cenu stanovenou později během roku.

Cíle pro produkci a prodej ponechány

V letošním roce NWR čeká produkci a prodej uhlí v rozmezí 9 – 9,5 mil. tun, přičemž podíl koksovatelného uhlí v prodejním mixu by měl činit 55 – 60 procent.

Prostředí nízkých cen uhlí, které trvá od poloviny roku 2011, je pro společnost výzvou, přičemž známky oživení zatím nejsou dostatečně silné, uvedl výkonný předseda představenstva NWR Gareth Penny. NWR se podařilo v 1Q snížit meziročně jednotkové náklady těžby o 23 % (po očištění o kurzové pohyby o 18 %) na 66 EUR za tunu, což se blíží cíli 65 EUR se započtením Dolu Paskov.

Vláda v dubnu schválila finanční podporu pro uzavření Dolu Paskov. Paskov zůstane v provozu do konce roku 2017 a stát poskytne 600 mil. korun na pokrytí sociálních výdajů spojených s uzavřením dolu. Dohoda je podmíněna splněním určitých podmínek a také schválením Evropskou komisí.

NWR dodává koksovatelné a energetické uhlí pro ocelářský a energetický průmysl ve střední Evropě prostřednictvím své dceřiné společnosti OKD, která je největší černouhelnou těžební společností v ČR.

Newsletter