NWR ve 3Q: Cena koksovatelného uhlí klesá na 90 eur za tunu

Společnost NWR dnes zveřejnila produkci, prodeje a průměrnou realizovanou cenu uhlí za 3. kvartál. Čísla potvrzují pokračující trend v poklesu cen koksovatelného uhlí, jehož cena mezikvartálně poklesla o 5,3 % na 90 eur za tunu. Oproti loňskému roku jde však stále o cenu vyšší a to o 4,4 %. Cena termálního uhlí zůstala oproti 2. čtvrtletí beze změny, oproti loňskému roku je však níže o 12,5 %. 

Údaje za 3Q shrnuje následující tabulka:

  Objem produkce za Q3 2015 (kt) Objem prodejů za Q3 2015 (kt) Prům. realizovaná cena za Q3 2015 (EUR/tuna)
Koksovatelné uhlí 2,104 1,075 90
Termální uhlí 955 49

Zveřejněný objem produkce naznačuje, že od začátku roku společnost NWR vytěžila 76,2 % dolní laťky cíleného rozmezí pro tento rok, které je nastaveno na 7500 – 8000 kilotun uhlí, objem prodejů od začátku roku tvoří zatím „pouze“ 67 % plánovaného objemu 8000 kilotun pro tento rok.

Kompletní výsledky hospodaření za tři čtvrtletí tohoto roku zveřejní NWR 19. listopadu.

Newsletter