O demografii a tendenčnosti bruselských superúředníků

V posledních měsících jsme svědky toho, jak bruselské politické elity tendenčně popisují současnou demografickou situaci v Evropě, kterou využívají  jako pomyslný ekonomický argument pro nesmyslné odůvodnění nevyhnutelnosti imigrace pro Evropu. Jean-Claud Juncker, aktuální předseda Evropské komise, zdůrazňuje, že do roku 2060 klesne aktivní obyvatelstvo zemí EU o víc jak 10 % a že tento trend představuje „skutečné nebezpečí pro hospodářství členských zemí EU.“

Je pravdou, že porodnost krajin Evropské unie je na úrovni 1,5 dítěte na ženu a samotná udržovací hranice je odhadovaná na 2,1 dítěte na ženu. Politické elity EU argumentují, že migrující obyvatelstvo má vyšší porodnost než státy starého kontinentu, a že by nám mohli imigranti vyřešit tento údajný demografický problém.

Robejšek: Migranti si přicházejí pro zklamání svých snů

Podívejme se na problém porodnosti a údajného nedostatku pracovní síly v budoucnosti očima ekonoma. Práce je jedním ze základních výrobních faktorů, to je bez diskuze! Jenže právě jedna ze základních pouček ekonomie hovoří, že když dojde k nedostatku jednoho výrobního faktoru, zvýší se jeho cena (tvrdí snad bruselský superúředník, že zvyšování mzdy je jev negativní?) a v tomto důsledku bude nahrazován výrobním faktorem jiným, levnějším. A substituce práce například kapitálem je možná, děje se v současnosti neustále a pomocí technologického pokroku bude ještě výraznější. Už dnes jsme toho svědky, když v důsledku robotizace jsou nahrazovány pokladní v nákupních centrech, dělníci na výrobních linkách, zemědělci a mnozí další. Nedůvěřovat ve schopnosti lidských jedinců najít cestu, jak být ekonomicky efektivní, je hloupé. A tak nebuďme hloupí!

Brusel nás ale chce přesvědčit, že my tyto pracovní síly potřebujeme. Brusel tendenčně vybírá informace pro své marketingové operace. Brusel zapomněl zdůraznit, že oblast Evropské unie je jednou z nejlidnatějších oblastí na světě vůbec, že trh práce krajin EU trpí téměř 10 % nezaměstnaností a nezaměstnanost mladých v krajinách jako Španělsko, Chorvatsko či Řecko, se blíží 50 %. Při takto tendenčním chování bruselských elit nebuďme překvapeni, že nepočítají s řešením tohoto údajného demografického problému pomocí přirozeného technologického pokroku.

Cílek: Ocitáme se v celkové transformaci světa

Newsletter