O2 navrhuje dividendu 13 Kč (+ komentář)

Představenstvo operátora O2 navrhlo za loňský rok vyplatit dividendu 13 Kč před zdaněním na akcii. Chce na to použít 4,1 miliardy Kč z loňského zisku a z nerozděleného zisku z minulých let. Návrh musí schválit valná hromada. Loni firma vyplatila 18 Kč na akcii.     

Navrhované datum splatnosti dividendy je 28. května s rozhodným dnem pro uplatnění tohoto práva k 28. dubnu. Návrh na výši dividendy bude předmětem hlasování na řádné valné hromadě společnosti a bude součástí pozvánky na řádnou VH. Pozvánka bude zveřejněna ve lhůtě stanovené zákonem.    

Ekonomové byli k letošní výplatě dividendy z nerozděleného zisku skeptičtí. Poukazovali na chystanou půjčku téměř 25 miliard Kč mateřské skupině PPF i návrh na rozdělení společnosti.     

„Navržená dividenda je v souladu s očekáváním trhu, které bylo ovšem nastavené před schválením plánu rozdělit O2 na dvě společnosti. Toto oznámení navýšilo pochybnosti o schopnosti O2 vyplatit atraktivní dividendu. Navržených 13 Kč představuje 100% výplatní poměr z loňského zisku (který tvoří 12,6 Kč na akcii), zbylou část dividendy tvoří nerozdělený zisk z minulých let,“ uvedla analytička skupiny Roklen Lenka Dvořáková Švejdová. 

„Tuto zprávu hodnotíme v kontextu posledního vývoje pozitivně, akcie by měly reagovat růstem k hodnotám u 200 Kč na akcii. Stále však platí, že plánované rozdělení společnosti i schálená finanční asistence pro mateřskou společnost PPF ohrožují možnost získávat atraktivní dividendu i v následujících letech,“ dodala analytička.

O2 se rozdělí. Podrobnosti

Štěpení O2 – trocha matematiky i alchymie

Vedení operátora nedávno schválilo návrh, aby se od O2 odštěpila nová firma pod názvem Česká telekomunikační infrastruktura (Cetin), která bude vlastnit a provozovat pevné a mobilní sítě a datová centra. Její hodnotu znalec ocenil na 46,9 miliardy Kč. Její akcie, které nebudou veřejně obchodovatelné, získají všichni akcionáři O2. Rozdělení musí schválit valná hromada.     

Investiční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera získala majoritní podíl 66 procent v O2 od španělské Telefóniky na začátku loňského roku. Cena za transakci byla 63,6 miliardy Kč. V současnosti má přes 83 procent akcií firmy. O2 má téměř 5,1 milionu mobilních zákazníků a provozuje 1,3 milionu aktivních pevných linek.    

Největší tuzemské telekomunikační firmě O2 loni klesl čistý zisk o 30 procent na čtyři miliardy korun. Provozní výnosy se snížily o pět procent na 44,7 miliardy korun a provozní zisk OIBDA byl nižší o 13 procent. Důvodem poklesu je transformace firmy a zhoršující se podmínky na trhu. 

Štefunko: PPF neplánuje prodej O2, vytěsnění minorit ani odchod z burzy

Newsletter