O2 refinancovala úvěr. Nově získala až 12 miliard korun

Tuzemský telekomunikační operátor O2 uzavřel 16. prosince nové smlouvy o úvěru v celkové výši až do 12 miliard korun. Úvěr společně poskytnou Komerční banka, a.s. (rovněž v pozici agenta úvěru), Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Raiffeisenbank a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Citibank Europe plc. a Tatra banka, a. s.

„Společnost využila výhodných tržních podmínek a úvěr se splatností 5 let použije na refinancování současného dluhu a rovněž pro všeobecné korporátní účely včetně financování zpětného odkupu akcií, jehož podmínky schválila valná hromada společnosti dne 8. prosince 2015. Smluvní podmínky a struktura úvěru umožní společnosti udržet finanční flexibilitu v aktivním řízení její činnosti,“ uvedla O2 v prohlášení.

Newsletter