Obchodování s akciemi jinak. Jak si vybrat to pravé IPO?

Určitý druh investorů uspokojí úplně jiný scénář než nákup akcie, která je momentálně u dna a vyčkávání, jak s časem poroste její hodnota. Ti, co nastoupí do rozjetého vlaku pozdě, se však potýkají s klesající šancí na výrazné zbohatnutí. Proč tedy zaměřit svou pozornost na IPO? Prozradí server Monty Rich.

Primární veřejná nabídka akcií je proces, kterým se soukromá společnost stává veřejně obchodovatelnou na burze cenných papírů. Jakmile je společnost veřejná, je vlastněna akcionáři, kteří mají možnost cenné papíry nakupovat a prodávat dle uvážení. Každá existující akciová společnost musela v určitém okamžiku začít s obchodováním, které zahájilo právě IPO. Jak je společnost oceňována je poměrně obskurní záležitost, nejblíže informacím se dostávají jednak investiční bankéři a pak vážní investoři, kteří jsou ochotni provést zevrubnou analýzu finančních výkazů společnosti.

Kde začít

První účinnou strategií hodnocení IPO je samozřejmě analýza. Stejně jako pro každou jinou investici platí, že je třeba před vynaložením peněz společnost důkladně zkoumat a prověřovat. Vynaložení pár hodin na nastudování prospektů a finančních výkazů není nijak náročné a můžete si během tohoto času skutečně potvrdit potenciál velké peněžní výplaty, což za trochu času skutečně stojí. Opomenutí tohoto bodu promění vaší potenciální investici, v pouhou spekulaci ne-li čirou sázkou do loterie.

I kdyby se na veřejnost měla dostat sebevětší a bohatší soukromá společnost, nestačí koupit akcie, jakmile jsou k dispozici a pak očekávat raketovou jízdu směrem vzhůru. Lukrativní, ale finančně přeceněný podnik nemusí být ani zdaleka tak dobrou příležitostí, jako jeho nízko ziskový, ale mnohem levnější protějšek.

Problémem je samozřejmě samotné IPO jako takové, neboť společnosti doposavad soukromé, nemají dlouho historii zveřejňování finančních výkazů. Každá společnost však vydává rozvahy, výkazy zisků a ztrát, přehledy o změnách vlastního kapitálu a přehledy o peněžních tocích, které tvoří stěžejní výstup z finančního účetnictví.

Kvalitativní složky oceňování IPO

Některé z faktorů, které hrají důležitou roli při oceňování IPO, nejsou založeny pouze na číslech a finančních projekcích. Kvalitativní prvky, které tvoří příběh společnosti, mohou být stejně důležité, možná i důležitější. Společnost může nabízet nový produkt nebo službu, která změní způsob současného fungování světa. Případně může být na špičce zcela nového potenciálně zajímavého průmyslového oboru. Zde je na místě připomenout mánii ohledně akcií internetových společností v devadesátých letech. Společnosti propagující nové vzrušující technologie, získaly ocenění v řádech miliard dolarů, přestože měli jen malé nebo žádné výnosy. Akcie však bylo třeba brzy koupit a zavčasu také prodat. Stejně tak mohou společnosti chystající se na IPO, zpopularizovat svůj příběh tím, že na svou výplatní pásku přidají veterány v oboru, čímž může vzniknout zajímavý a zkušený management.

V této oblasti leží krutá pravda o primárních veřejných nabídkách akcií. V některých případech jsou skutečné finanční základy fungování společností odsunuty do pozadí. Pro investory uvažující vstoupit do IPO je důležité plné pochopení veškerých faktů a rizik spojených s tímto procesem, nikoliv naslouchání „drbům“, kterými je společnost opředena.

Fakta a rizika spojena s IPO

Prvním cílem každé primární nabídky akcií, je emitovat předem stanovený počet kusů, které jsou veřejnosti nabízeny za co možná nejlepší cenu. To znamená, že velmi málo společností provádí IPO, když je poptávka po akciích dané společnosti malá. Poptávka naopak roste za předpokladu, kdy je cena cenných papírů dostatečně nízká. Pokud je společnost nadhodnocena, existuje jenom velmi malá pravděpodobnost, že cenová nabídka může u potenciálních investorů uspět. Takže před investování do jakéhokoliv IPO pochopte, že je investiční bankéři propagují v době, kdy je poptávka po akciích příznivá. Když je poptávka silná a ceny k tomu vysoké vyvstává velké riziko, že bude IPO převyšovat vlastní fundamenty. To je sice skvělé pro společnost, která tak získává kapitál, ale naopak špatné pro investory, kteří kupují akcie. Zmíněné riziko je hlavním strašákem, nicméně IPO mají i další jedinečná rizika, která ho odlišují od klasického investování do akcií, vyjmenovat všechna vydá na samostatný článek, na který se můžete také těšit.

Trh s IPO v podstatě zemřel během poslední recese – ocenění akcií na trhu bylo nízké, a tak bylo složité najít ospravedlnění pro vysoké ocenění nových nabídek IPO, proto se většina společností rozhodla netestovat trh. Dnes je však situace opačná.

Sečteno a podtrženo

Oceňování IPO se víceméně neliší od oceňování stávajících veřejně obchodovatelných společností. Je třeba zvážit finanční výkazy a vztah mezi hodnotou společnosti a cenou, kterou musíte zaplatit. Jistě, očekávání budoucího růstu je důležitou součástí tvorby hodnoty, ale připlácení za tento růst je snadným způsobem, jak ztratit peníze.

Většina IPO investory zklamala. Tento fakt ale pouze odráží trh jako celek, který se skládá z jednotlivých primárních nabídek akcií v různých letech. Inteligentní investor však chápe, že základ hry přesahuje konkrétní jednotlivé investice.

Nakoupit podhodnocená aktiva, prodat nebo se vyhnout těm předraženým a trpělivost – především to přináší zisk.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter