Odhad 3Q výsledků O2 CR: Zmírní pokles tržeb další snížení nákladů?

Ve středu před otevřením trhu zveřejní své výsledky operátor O2 CR, okolo kterého se v poslední době opět rozpoutaly debaty především v souvislosti s dalším postupem majoritního akcionáře PPF. Prezentace výsledků pravděpodobně k tomuto tématu mnoho nenapoví, což se ukázalo již během prezentace hospodaření za 2. čtvrtletí.

O2 ČR v 3Q, v mld. Kč 3Q 2014 konsensus* 3Q 2014 Roklen 3Q 2013 Změna y/y konsensus Změna y/y Roklen
Mobilní segment v ČR 4,778 4,707 5,35 -10,7% -12,0%
Segment pevných linek v ČR 4,87 4,84 5,059 -3,7% -4,3%
Tržby skupiny celkem 11,093 10,998 11,674 -5,0% -5,8%
OIBDA skupiny 4,284 4,319 4,591 -6,7% -5,9%
EBIT skupiny 1,638 1,68 1,777 -7,8% -5,5%
Čistý zisk skupiny celkem 1,275 1,287 1,35 -5,6% -4,7%

*Konsensus analytiků dotázaných O2 ČR

Co se týče hospodaření, společnost již delší dobu trápí klesající tržby – v mobilním segmentu od zavedení neomezených tarifů dokonce dvouciferným tempem. To se postupně daří snižovat – ve druhém čtvrtletí tohoto roku oslabily tržby v mobilním segmentu meziročně o 15,1 %. Pro třetí čtvrtletí předpokládáme opětovné zmírnění meziročního poklesu, tržby by dle našich odhadů měly klesnout o 12 %.

Tržby již několik čtvrtletí stabilně klesají i v segmentu fixních linek, v rozmezí 4 – 5 %. Pro třetí čtvrtletí očekáváme pokles o 4,3 %. Celkové tržby by měly být meziročně o 5,8 % nižší na úrovni 10,998 miliardy korun.

Společnost již v předchozím čtvrtletí překvapila zmírněním tempa poklesu tržeb – otázkou bude, jak se jí to podaří ve čtvrtletí třetím. Dle našich předpokladů by si díky dalšímu výraznějšímu snížení tržeb měla zachovat stabilní, respektive mírně nižší OIBDA marži na úrovni 39,27 % (oproti 39,33 % ve 3. čtvrtletí loňského roku). Na úrovni čistého zisku očekáváme ve 3. čtvrtletí zisk 1,287 miliard Kč.

Výsledky na úrovni hospodaření by neměly nějak výrazně překvapit a měly by potvrdit stávající trend. Otázkou bude, zda a jak se změní dividendová politika, také v souvislosti s poslední zprávou ohledně požadovaného úvěru majoritnímu vlastníku PPF ve výši 24,8 mld. Kč. Do této chvíle mezi hlavní přednosti společnosti patřila nízká zadluženost a zajímavý dividendový výnos, to však tento úvěr může zásadněji změnit. Podle posledních zpráv také PPF navyšuje v O2 CR svůj podíl, který by v tuto chvíli měl činit 83,15 % (počáteční podíl PPF přitom při vstupu do O2 skrze převzetí většinového podílu od Telefóniky SA činil 66 %).  

Mezi hlavní rizika týkající se společnosti O2 CR tak v tuto chvíli patří především nejistota ohledně využití budoucího cash flow (včetně výplaty dividendy, ačkoli ukončení výplaty dividendy není pravděpodobné) a nedostatek informací a komunikace ohledně plánovaného postupu majoritního akcionáře PPF. Pokud by PPF navýšila podíl na 90 %, mohlo by dojít k vytěsnění minoritních akcionářů.

Newsletter