Odhad výsledků ČEZ ve 3Q: Otazníky kolem dalších odpisů

Domácí výsledková sezóna bude pokračovat ve středu, kdy svou sadu čísel za třetí čtvrtletí zveřejní (kromě společností O2 C.R. a pivovaru Lobkowicz) i energetický gigant ČEZ. Očekává se, že i ve třetím čtvrtletí dojde k meziročnímu poklesu tržeb i provozního zisku, především kvůli pokračujícímu negativnímu trendu v cenách elektrické energie. Na provozní úrovni by společnost překvapit příliš neměla, potvrdit by se měl i trend klesajících provozních nákladů. Prostor pro překvapení skýtají případné další odpisy některých (rumunských) aktiv v důsledku ztížených regulačních podmínek v jihovýchodní Evropě. Naše odhady s odpisy ve třetím čtvrtletí nepočítají, očekávaný čistý zisk by měl dle našeho názoru dosáhnout 5,4 mld. Kč. Investoři se nadále budou soustředit na informace ohledně případných akvizic společnosti na sousedních trzích, konkrétně na Slovensku a v Polsku.

ČEZ v 3Q v mld. CZK 3Q 2014 konsensus 3Q 2014 Roklen 3Q 2013 Změna y/y konsensus Změna y/y Roklen
Tržby 45,85 45,28 48,80 -6,1% -7,2%
EBITDA 14,24 14,30 15,00 -5,1% -4,7%
EBIT  7,00 8,67 3,40 105,8% 155,0%
Zisk před  zdaněním 5,78 6,74 4,20 37,6% 60,5%
Čistý zisk 4,33 5,39 3,10 39,7% 73,9%
Upravený čistý zisk (bez jednorázových položek) 4,98 5,39

Pokud se blíže podíváme na provozní čísla, tržby by měly dle konsensu meziročně klesnout o 6 % na úroveň 45,85 mld. Kč. Naše odhady počítají s tržbami ještě mírně nižšími na úrovni 45,28 mld. Kč. Provozní zisk EBITDA by měl podle konsensu trhu dosáhnout 14,24 mld. Kč, my předpokládáme výši 14,3 mld. Kč. Lze očekávat, že společnost potvrdí celoroční výhled pro provozní zisk EBITDA na úrovni 70,5 mld. Kč, což znamená oproti loňskému roku pokles o 14 %. Za tímto poklesem stojí kromě nižších realizačních cen vyrobené elektřiny i například neopakující se mimořádný výnos z obchodování s emisními povolenkami v roce 2013.Na provozní úrovni bez překvapení

Otazníky kolem dalšího snížení hodnoty aktiv v Rumunsku

Co se týče odpisů, odpisy aktiv v Bulharsku a Rumunsku včetně amortizace goodwillu dosáhly ve třetím čtvrtletí loňského roku výše 4,8 mld. Kč a výrazně tak ovlivnily výsledky společnosti. Management ČEZu již při prezentaci výsledků za 2. čtvrtletí další možnost odpisů do konce roku nevyloučil, někteří analytici s těmito odpisy počítají již ve 3. čtvrtletí. My se přikláníme k názoru, že odpisy by mohly nastat až ve 4. čtvrtletí, kdy se zároveň do účetnictví promítne jednorázová položka ve formě kompenzace ČEZu za investici do Albánie v celkové výši 85 milionů eur (celkem uznaná kompenzace dosahovala výše 100 milionů eur, společnost však již 15 milionů eur obdržela).

Již ve druhém čtvrtletí změnila společnost způsob prezentace výhledu pro čistý zisk – nově nastavený cíl 29 miliard Kč je očištěný od jednorázových položek, jakými jsou právě odpisy, respektive „opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku včetně goodwillu“. Důvodem bylo snížení hodnoty aktiv v Rumunsku (rumunské větrné parky) o 2,1 miliardy Kč právě ve druhém čtvrtletí, což se projevilo do výše čistého zisku. I tento cíl ve výši 29 miliard Kč by měla společnost potvrdit, za 3. čtvrtletí očekáváme čistý zisk 5,39 miliardy Kč.

Tajemství dividendy versus chuť na akvizice

Investory budou v tuto chvíli zajímat především tři věci – pokud a v jaké výši bude společnost dále snižovat hodnotu aktiv, jaký je potenciál na zvýšení dividendového výplatního poměru a především jak se vyvíjí diskutovaná akvizice majoritního podílu Slovenských elektrární, respektive polské Energy. Nejaktuálnější je v tuto chvíli koupě právě Slovenských elektrární, kde je ovšem veliký otazník ohledně opravdové hodnoty vlastního kapitálu společnosti a zda současný majitel Enel má vůbec šanci dostat více,  než za kolik svůj podíl koupil. Nejistotu živí i nedostavěná elektrárna Mochovce v souvislosti s neustále se nafukujícími náklady na dostavbu.

Co se týče dividendové politiky, detaily při středeční prezentaci výsledků velmi pravděpodobně nezazní a management společnosti upřesní dividendovou politiku až při prezentaci výsledků za celý rok 2014. V tuto chvíli se očekává zvýšení výplatního poměru z 60 % směrem ke 100 %, přičemž výplatní poměr může být kdekoli v tomto intervalu. Čím blíže ku 100 %, tím méně pravděpodobný scénář, nepředpokládáme, že by se společnost rozhodla vyplatit celý čistý zisk roku 2014. Nejpravděpodobněji se v tuto chvíli jeví výplatní poměr kolem 75 %.

Newsletter