Dolar mírně sílí proti euru i v dolarovém indexu. Eurodolar se i po včerejším posunu obchoduje na úrovni 1,1800 EURUSD. Komentář viceguvernéra ČNB Nidetzkého o relativně rychlém zvyšování sazeb pomohl ke zpevnění koruny pod 25,70 za euro.

Odhad výsledků KB: Nárůst čistého zisku a atraktivní dividenda

Domácí výsledková sezóna bude pokračovat ve čtvrtek, kdy před otevřením trhu zveřejní své čtvrtletní a celoroční výsledky Komerční banka.

Ta je zatím celkem úspěšná, co se týče potýkání se s prostředím nízkých úrokových sazeb, s pomalu oživující poptávkou po úvěrech i s celkově silným konkurenčním prostředím. Trend klesajících výnosů z poplatků a provizí se bance zatím daří vyvažovat snižováním provozních nákladů, přínosem je i snížení nákladů na riziko.

Z celý rok proto očekáváme mírně lepší provozní výsledky, než jaké oznámila sama společnost v komentáři k výhledu pro rok 2014. Naše odhady počítají s mírným zlepšením čistých úrokových výnosů (o 0,8 % na 21,387 miliardy Kč), ačkoli výnosy z poplatků a provizí budou stále pod tlakem. Zlepšující se situace v korporátním sektoru, oživující poptávka po úvěrech i nízké náklady na riziko by pak měly přispět k meziročnímu nárůstu zisků o necelá 2 % na 12,757 mld. Kč.

Investoři však budou nejvíce sledovat případné informace ohledně dividendy. Management banky již před koncem loňského roku oznámil, že plánuje zvýšení dividendového výplatního poměru na 70-100 %, což by mohlo znamenat dividendu ve výši 235 – 330 Kč.  Dle našich odhadů by se výplatní poměr mohl pohybovat v rozmezí 85 – 90 % čistého zisku, což by znamenalo cca 285 – 300 Kč na akcii.

Očekávání čtvrtletních i celoročních výsledků shrnuje následující tabulka:

Konsolid., IFRS, (mil.Kč) 2014Q4 odhad Roklen 2014Q4 kons.* 2013Q4 Y/Y změna (kons.) 2014 odhad Roklen 2014 kons.* 2013 Y/Y změna (kons.)
Čisté úrokové a podobné výnosy 5 378 5400 5 328 1,4% 21 387 21 409 21 207 0,8%
Čistý výnos z poplatků a provizí 1 651 1670 1 762 -5,2% 6 700 6 719 7 077 -5,3%
Čistý zisk / (ztráta) z finančních operací + ostatní výnosy 663 594 503 18,1% 2 359 2 290 2 489 -5,2%
Čisté provozní výnosy 7 692 7664 7 613 0,7% 30 559 30 531 30 894 -1,1%
Provozní náklady (3 420) (3 414) (3 473) -1,7% (12 999) (12 993) (13 148) -1,1%
Provozní zisk 4 272 4250 4 140 2,7% 17 560 17 538 17 746 -1,0%
Opravné položky (321) (369) (395) -6,6% (1 406) (1 454) (1 739) -19,1%
Čistý zisk (po odečtení minoritních podílů) 3 103 3 037 2 970 2,3% 12 757 12 691 12 528 1,8% 

* konsensus analytiků dotázaných KB

Management by se také mohl upřesnit výhled pro současný rok – z dřívějších oznámení vyplynulo, že Komerční banka bude v prostředí nízkých úrokových sazeb i nadále čelit tlaku na čistou úrokovou marži, tržby, čistý úrokový příjem i provozní náklady by však měly zůstat na srovnatelné úrovni z roku 2014. Konferenční hovor s analytiky je plánován na čtvrtek, od 14:00.
 

Newsletter