Odklad EET? Ekonomicky to podnikatelům nepomůže

Jak hodnotit návrh na plošný odsun EET až na začátek roku 2021? Osobně postup ministerstva financí naprosto chápu. Určitě však není možné vnímat odložení evidence jako ekonomickou pomoc.

Náklady na EET se pohybují v řádu stokorun, takže o tom, zda podniky současnou situaci ustojí, určitě nebude rozhodovat tato položka. Klíčové bude udržet je v chodu, jinak bez ohledu na odklad EET stejně zavřou. Pomůže tedy cokoli, co jim zvedne obrat. My jsme s tímto cílem například vyvinuli bezplatný objednávkový systém Vyzvednisi.cz, který obchodům a gastro podnikům přináší byznys i v karanténě.

Představa, že by někomu výrazně pomohlo škrtnou si ve výdajích několik stokorun, je lichá. Není však pochyb o tom, že motivace ministerstva financí byla jinde: Povinnost evidovat tržby mají ze zákona podnikatelé ze všech čtyř vln. Je však logické, že rozjíždět třetí a čtvrtou vlnu v podmínkách pandemie by nedávalo smysl. Zároveň ale není možné část podnikatelů z povinnosti vyjmout a jinou ne. To by odporovalo principu rovnosti před zákonem. Zjevně tak nebyla jiná možnost než odklad pro všechny.

Podniky o vypnutí EET nemají valný zájem

Zajímavé je, že podnikatelé z první a druhé vlny žádný speciální zájem o odložení EET nemají. Vidíme to na pokladnách našich klientů, kde lze fiskalizaci jediným tlačítkem aktivovat nebo deaktivovat. Z podniků, které v uplynulých týdnech zachovaly svůj provoz, využila deaktivace EET méně než jedna čtvrtina. Pro tři čtvrtiny fungujících je jednodušší evidovat dál, očividně je to nijak nezatěžuje.

Fatální dopad na poskytovatele EET pokladen

Odložení EET bezmála o tři čtvrtě roku proti původnímu plánu by nicméně mělo zásadní dopad na poskytovatele pokladních systémů. Všechny firmy logicky měly nasmlouvané obchodníky i mediální kampaně, investovaly do skladových zásob.

Konkrétně Dotykačku odklad určitě nepoloží. Máme velký přesah mimo EET a soustředíme se především na vytváření pokladních systémů, které ve firmách zjednodušují procesy a přispívají k digitalizaci. Tomu současná situace spíš nahrává.

Problémy ale mohou mít menší konkurenti, kteří se zaměřují ryze na EET a nabízejí jednoduché pokladny bez paušálu. Pro ně může být delší odklad likvidační. Dá se tedy čekat, že na trhu EET pokladen dost pravděpodobně dojde k dalším konsolidacím, což by pozici Dotykačky mohlo ještě posílit.

Newsletter