Odvětví, která frčí

Devět z dvanácti odvětví roste, největší vzestup u výroby textilií, propadákem je už třetí měsíc po sobě výroba chemických látek.

V listopadu nejvíce rostla výroba textilií, kde nové zakázky zaznamenaly růst o 18 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Velmi solidní vzestup vykázala také výroba farmaceutických výrobků, motorových vozidel nebo strojů, u kterých byly nové průmyslové zakázky meziročně vyšší o 16 %. Pokles o 7 % postihl naopak výrobu základních kovů. Nejvýznamnější meziroční snížení nových zakázek o 24 % se ale týkal výroby chemických látek. Průmyslové zakázky vykazují v posledních měsících zřetelně rostoucí trend a potvrzují tak vysokou konkurenceschopnost českých podniků v mezinárodním měřítku.

Newsletter