OECD: High-tech ve školách do života líp nepřipraví

Tradiční dovednosti, mezi které patří čtení nebo matematika, připraví děti na digitální budoucnost daleko lépe než investice škol do high-tech zařízení, jako jsou počítače. K takovému závěru došla nová studie OECD.

V úterý publikovaná zpráva s názvem „Students, Computers and Learning: Making The Connection“ říká, že žáci v zemích, které investovaly do informačních a komunikačních technologií, neprokázali „žádné znatelné zlepšení“ ve čtení, matematice či vědě. Naopak tvrdí, že „ zajištění základní úrovně gramotnosti ve čtení a matematice má za následek lepší tvorbu rovných příležitostí v digitálním světě, než které může být dosaženo tím, že se rozšíří nebo vytvoří přístup k high-tech zařízením a službám,“ uvádí OECD.

OECD provedla digitální test dovedností, který zkoušel studenty v 31 zemích. Ti plnili zadané úkoly jako je například pohyb po webové stránce, vyhledávání informací nebo tvorba grafů z dat. Mezi nejúspěšnější země patřily Singapur, Jižní Korea, Hongkong, Japonsko, Kanada a Šanghaj. U nich se podle OECD „úzce odráží“ jejich výkon v tištěném testu z roku 2012, který organizace provedla, a zaměřoval se právě na čtení. OECD také poznamenala, že „mnoho dovedností nezbytných pro on-line navigaci se lze také naučit nebo mohou být učeny používáním standardní, analogové techniky čtení“.

Co za tím stojí?

Jedním z důvodů, že technologie ve třídě vedou k horší výkonnosti mezi žáky, může být to, že ruší, poznamenává OECD. Dalším důvodem jsou učební osnovy, které stále nejsou dost dobré, aby dostupné technologie dokázaly dostatečně využít.

„Pokud chceme, aby byli studenti chytřejší než smartphone, musíme přemýšlet víc o metodách, které k učení používáme. Technologie mohou umocňovat kvalitu výuky, ale skvělou technologií nemůže nahradit špatné učení,“ dodává OECD.

Není překvapením, že organizace také zjistila, že nadměrné používání počítačů může mít nepříznivý dopad na vzdělávání dětí. „Studenti, kteří používají počítače ve škole s mírou, mají sklon mít poněkud lepší výsledky v učení, než studenti, kteří používají počítače zřídka. Ale studenti, kteří používají počítače ve školách velmi často, mají mnohem horší výsledky a to i po zohlednění sociálního zázemí a studentské demografie,“ řekl OECD. Navíc ze zprávy plyne, že studenti, kteří tráví on-line více než šest hodin denně (mimo školu), se budou s větší pravděpodobností cítit ve škole osamělí, přicházet do ní pozdě nebo za ni dokonce chodit.

Důvtipní učitelé

I tak ale OECD od používání technologií ve školách neodrazuje. Apeluje však na ty, kteří o používání rozhodují, aby byli více důvtipní v tom, jak ji používat. Přístup k současným on-line učebnicím a odborným materiálům je jedním z možných použití stejně jako „praktické činnosti a kooperativní učení“. „Důležité je, aby učitelé zastávali aktivní roli a to nejen při implementaci technologických inovací, ale i při jejich tvorbě,“ uzavírá OECD.

Newsletter