OKD půjde do reorganizace, rozhodli věřitelé. Co to znamená?

AKTUALIZUJEME: Černouhelná společnost OKD půjde do reorganizace. Rozhodli o tom hlasováním věřitelé firmy na dnešní schůzi u Krajského soudu v Ostravě. Proti reorganizaci byl jediný z více než sta přítomných věřitelů, několik se jich hlasování zdrželo. Usnesení o povolení reorganizace vydá soud v nejkratší možné době, řekl soudce Petr Kula.

Co schválení reorganizace znamená? Firma bude fungovat dál, ztrátové šachty se utlumí postupně a také budou postupně propouštění zaměstnanci. Některé doly budou v provozu zřejmě až do roku 2023.

Reorganizaci prosazovali odboráři, vedení OKD, moravskoslezská krajská tripartita i česká vláda, doporučoval ji i insolvenční správce. Konkurz by znamenal prakticky okamžitý zánik firmy a bezprostřední hromadné propouštění.

Vedení OKD dostalo za úkol sestavit reorganizační plán, který pak budou věřitelé a soud schvalovat. Věřitelé dnes rozhodli také o tom, že insolvenčním správcem zůstane Lee Louda. Změnit správce nechtěl ani jeden z přítomný věřitelů.

Miliardáři Otava a Paukner nabídli OKD komoditní financování

Zástupci OKD dnes u soudu řekli, že zisková by společnost mohla být na konci roku 2018. Do té doby by se zřejmě zavřely ztrátové doly Paskov a Darkov. Odhad výnosů věřitelů ale podle materiálu zpracovaného OKD i tak činí 2,5 procenta. Při reorganizaci podnik bude dál fungovat, a tak věřitelé ještě mohou nějakou dobu vydělávat. Další vývoj přitom do značné míry záleží na tom, zda alespoň mírně porostou ceny uhlí.

Rozhodnutí soudu uvítal vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš. „Rozhodnutí věřitelů vítáme. Umožní totiž pozvolný a zejména kontrolovaný útlum těžební činnosti OKD. Uzavřít hlubinné doly je ve všech ohledech složitá věc a konkurz by přinesl obrovskou nejistotu (nejen v jednorázovém nárůstu nezaměstnanosti, ale i v případných ekologických škodách),“ napsal v SMS zprávě Babiš.

Přes 550 věřitelů sice u soudu přihlásilo pohledávky za více než 20 miliard korun, insolvenční správce ale většinu neuznal. Uznané pohledávky dosahují téměř tří miliard korun. Věřitelem OKD s největšími uznanými pohledávkami je skupina AWT, která přihlásila pohledávky dohromady za více než 460 milionů korun.

Babiš: Šéf OKD by se měl soustředit na řízení firmy

Louda neuznal mimo jiné pohledávky banky Citibank za více než deset miliard korun. Jde o dluhopisy, které vydala v roce 2014 společnost New World Resources (NWR), jež je majitelem OKD, a společnost OKD za ně ručila. Citibank držitele dluhopisu zastupuje. Mezi držiteli jsou i investiční fondy sdružené v neformálním uskupení Ad Hoc Group (AHG), které je majitelem většiny hlasovacích práv v NWR. S neuznáním pohledávek držitelé nesouhlasí. Celá věc možná skončí arbitráží. V OKD nyní pracuje asi 12.000 lidí, z toho zhruba 9500 jsou vlastní zaměstnanci firmy a ostatní jsou pracovníci agentur a dodavatelských společností.

Členové věřitelského výboru OKD:
Advanced World Transport (AWT)
Dopravní a logistická společnost, bývalá OKD Doprava.
AWT patří mezi největší soukromé železniční nákladní přepravce v Evropě. Ve svém vozovém parku má více než 160 lokomotiv a 5100 vozů.
Společnost v ČR provozuje terminál kombinované dopravy v Paskově nedaleko Ostravy, více než 60 železničních vleček a vlastní přes 400 kilometrů železničních tratí.
 Do skupiny patří i společnost AWT Rekultivace (bývalé OKD Rekultivace), která se zabývá mimo jiné sanacemi starých ekologických zátěží.
 AWT v Česku zaměstnává 2100 lidí.
Loni firmu koupila polská skupina PKP Cargo, která je největším operátorem nákladní železniční dopravy v Polsku a druhým největším v Evropské unii.
AWT je věřitelem OKD s největšími uznanými pohledávkami, přihlásila pohledávky dohromady za více než 460 milionů korun.
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
ČSSZ je největší finančně správní institucí ČR, spravuje agendu zhruba 8,5 milionu klientů, z toho více než 2,9 milionu důchodců.
ČSSZ vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně kolem 200.000 dávek nemocenského pojištění.
Kromě důchodového a nemocenského pojištění má ČSSZ na starosti i lékařskou posudkovou službu. Plní také úkoly vyplývající z mezistátních úmluv o sociálním zabezpečení a podle koordinačních nařízení EU je styčným místem vůči zahraničním institucím pro peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody a peněžité dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Ve věřitelském výboru ČSSZ zastupuje stát.
Revírní bratrská pokladna (RBP)
Regionální zaměstnanecká zdravotní pojišťovna, působí především na střední a severní Moravě.
Vznikla v únoru 1993, v roce 1996 se sloučila s Moravskou zdravotní pojišťovnou. Za jejím vznikem stály různé těžební společnosti v čele s OKD, u vzniku Moravské zdravotní pojišťovny byla například společnost Tatra Kopřivnice.
K 1. lednu 2016 měla zhruba 433.000 pojištěnců.
Zeppelin CZ
Výhradní prodejce stavebních strojů a zařízení Cat® pro ČR, na český trh dodává stavební, zemní, zemědělské a důlní stroje amerického výrobce Caterpillar. Je také dodavatelem komplexních energetických řešení a systémů od stejnojmenného výrobce.
Zeppelin CZ s.r.o. je součástí koncernu ZEPPELIN GmbH, který provozuje 190 poboček ve 30 zemích světa.

Newsletter