Oko, otisk, obličej. Příště už budete platit jinak

Vývoj biometrie na mobilních zařízeních má ohromný vliv na mobilní peněženky a mezinárodní platební převody. Vylepšení jako přihlašování pomocí otisku prstů, skenu sítnice a rozpoznání obličeje nabízí výjimečnou možnost pro společnosti zabývající se úhradou plateb, aby efektivně bojovaly proti podvodům a vylepšily uživatelské služby. 

Jen samotné transakce v rámci mobilních peněženek by měly podle očekávání dosáhnout za rok 2017 celých 1,4 bilionu dolarů, což je 32procentní nárůst proti roku 2016. Biometrie představuje další hlavní technologický pokrok, který posune fintech dál od bank.

Se současným zaměřením odvětví úhrad plateb na ty mobilní, je nezbytně nutné nejen zajistit, aby platba přišla, ale také znát identitu každého zákazníka (na určitém stupni a bez maloobchodní stopy). Jedna z kritických částí umožňování a bezpečného provádění finančních plateb vyžaduje znát identitu uživatele. A právě biometrie nabízí způsob, jak na to. 

Vstupování do další fáze fintechu

Internet byl původním měničem hry, neboť poprvé umožnil digitální úhradu plateb. Poté to byl vývoj smartphonů, který posunul tento průmysl do nové fáze, a to tak, že celý proces zjednodušil a umožnil lidem posílat peníze v podstatě odkudkoliv. A dnes je to právě biometrie, která tlačí fintech do nové éry.

Biometrie vylepšuje uživatelskou zkušenost tím, že redukuje pole formuláře, eliminuje potřebu nahrávat obrázek fyzického dokladu totožnosti a plně automatizuje proces poznávání svého zákazníka (KYC). A právě proto budou digitálně zpracované transakce nabízet lepší KYC a kontrolu podvodů než jejich kamenná konkurence.

Dnes je vrcholnou metodou KYC nahrávání fotky dokladu totožnosti. Pokud ho má společnost, pak ví, kdo jste. V budoucnu ale lehce zfalšovatelné doklady totožnosti nebudou stačit, neboť se standard posune směrem k otiskům prstů, skenu sítnic nebo rozpoznání obličeje. Jinými slovy, mobilní spojení s uživatelem bude o mnoho cennější než osobní, maloobchodní služba.

Porozumění zranitelnosti

Autentizace totožnosti a informací – obzvláště ve finančních transakcích – není zdaleka novým konceptem. Nicméně tradiční metody nebudou držet krok s rapidně měnící se oblastí technologií.

S nelegálně získaným pověřením mohou útočníci napáchat spoušť tím, že se budou vydávat za legitimní uživatele a budou provádět neoprávněné transakce. Boj proti kyberkriminalitě v tak vysoce regulovaném průmyslu vyžaduje autentizaci uživatelů a opravdovou znalost toho, zdali je uživatel opravdu ten, za kterého se vydává. Pokud jde o KYC, klíčové je si osvojit technologické pokroky, aby byli zprostředkovatelé online plateb vždy o krok napřed před podvodníky a jejich čím dál nebezpečnějšími hrozbami.

Mezinárodní dopad

Pokroky v biometrii budou mít disproporční pozitivní dopad na lidi z rozvojových zemí, ve kterých je současná technologie ověřování totožnosti na velmi nízké úrovni, a je tedy i méně spolehlivá.

Nicméně s biometrií nebudou již muset společnosti provozující převody peněz uchovávat řidičský průkaz z Indie nebo hlasovací lístek z Mexika. Namísto toho budou moci využívat příslušné skeny, aby bezpečně a jistě identifikovaly zákazníky z celého světa.

Nové výzvy v podvodech s praním špinavých peněz

Je samozřejmé, že každý pokrok v boji proti podvodu a praní špinavých peněz si vyžádá odpověď v podobě vývoje útoků od nápaditých zločinců. Dokonce i s novými technologiemi budou tito pachatelé napadat syntetickou biometrii, a to například pomocí klasického hackování.

V odvětví plateb se střetávají především dva typy hráčů. Fintechy a ti starší, kteří za prvními zmiňovanými v některých ohledech zaostávají, například v tom, jak zaměřují svou pozornost na tradiční metody prevence podvodu. Pokroky finančních technologií nakonec způsobí, že fintechy nebudou vůbec snadnými cíli a pokusy o útok se tak přesunou na méně vybavené starší hráče.

Žádají si zákazníci tuto technologii?

Technologické pokroky jsou skvělé, ale hodnotnými se stávají jen tehdy, když si je osvojí zákazníci. Pravdou je, že lidé si postupně více a více zvykají na mobilní biometrii, ať už jde o odemykání mobilního telefonu pomocí dotyku prstem či využití rozpoznávání hlasu pro provedení nákupu.

Nejenže jsou uživatelé spokojení s tímto typem autentizace, naopak ji i preferují. Celkem 93 % spotřebitelů by raději používalo biometrii než klasická hesla. To ukazuje určitý posun názorů, díky kterým lidé požadují metody založené čistě na skutečné osobě, nikoliv na nějaké informaci, kterou si může kdokoli zapamatovat.

Implementace biometrie jako bezpečnostního nástroje také pomáhá budovat důvěru uživatelů, neboť více než tři čtvrtiny (78 %) věří, že mobilní aplikace je bezpečnější, pokud je zabezpečená biometrií. S důvěrou uživatelů se otevírají možnosti, které značku činí mezi uživateli čím dál tím více atraktivnější.

Na cestě před námi leží ještě spousta inovací, ale jen některé z nich silně ovlivní fintech jako celek. Ale s více uživateli, pokračujícím šířením mobilních zařízení a neustálou hrozbou počítačové kriminality se fintechy chystají předběhnout banky a stát se preferovaným a spolehlivějším správcem jmění zákazníků.

Newsletter