Americké výnosy i po slabé aukci 7letého bondu klesly. Dolar oslabila vinou komentářů z Fedu nad 1,1000 za euro. Měnám regionu pomohl slabý dolar a pokles výnosů. Koruna pod 24,30 za euro.

Online prostituce – Sodoma Gomora, nebo bezpečnější způsob?

Obscénnost prostituce je jedním z důvodů, proč se vlády již dlouho snaží o její zákaz, nebo alespoň o její vymezení na licencované bordely nebo „toleranční zóny“. Zatímco puritáni vyobrazují prostitutky jako hříšnice, ony samy se cítí jako oběti. Realita je však poněkud složitější. Některé prostitutky skutečně trpí, stávají se obětmi obchodu s bílým masem, vykořisťování a násilí.

Ne všechny prostitutky jsou však obětmi. Pro mnoho lidí, mužů i žen, sex není ničím jiným než prací. Stále se prohlubující trend nabídky a poptávky sexuálních služeb online tuto tezi podporuje. Možnost vytvoření si svého vlastního profilu na internetu pro prostitutky znamená, že se mohou uvádět na trh samy a budovat tak svou značku. Recenzní stránky přinášejí spolehlivé zpětné vazby od zákazníků. Tento posun znamená, že placený sex se stále více podobá klasickému prodeji služeb.

A může tak být také analyzován. Server The Economist nedávno zanalyzoval údaje o cenách, službách a osobních charakteristikách těchto slečen z jednoho velkého mezinárodního webu, jenž je hostitelem 190.000 profilů ženských prostitutek. Výsledky ukazují, že pánové opravdu raději blondýnky, které si účtují o 11 % více než brunety. Vychrtlý vzhled je lépe prodejný nežli „měkká tuková tkáň“. Mimo jiné také zjistil, že prostitutky samy o sobě se chovají podobným způsobem jako pracovnice na jiných trzích práce. Samy si vybírají, které služby nabízejí, případně se specializují. Určují si také velikost úvazku, čímž určují, kolik času jim zbyde například na nákupy nebo pečování o své ratolesti.

Neviditelná ruka trhu

Moralisté budou naříkat nad posunem nabídky sexuálních služeb více směrem k „onlinu“, jelikož to způsobí, že objem obchodu se sexem výrazně vzroste. Kupující a prodávající se snadněji „potkají“ a uzavřou obchod. Nové účastnice trhu vstoupí do obchodu, který je bezpečnější a méně nevkusný. Noví zákazníci si najdou cestu ke své prostitutce, protože budou schopni najít přesně ty služby, po kterých touží. Pasáci jsou také zhrozeni, jelikož internet naruší jejich tržní pravomoc.

Všichni ostatní by však měli být rádi. Sex zprostředkovávaný on-line, nabízený z bytu nebo hotelového pokoje, je méně obtěžující pro třetí strany, srovnáme-li ho s bordely nebo „red-light“ místy. Především, co se týče bezpečnosti prostituce, web dokáže udělat více, než kdy udělal jakýkoliv zákon. S velkou pravděpodobností ubude zneužívání prostitutek pasáky, jelikož se těmto damám naskytne alternativní cesta na trh. Specializované weby napomohou lepšímu posouzení rizika, jak pro kupující, tak pro prodávající strany.

Vlády by tedy měly využít této příležitosti k přehodnocení své politiky. Zákaz, ať už částečný nebo úplný, by s velkou pravděpodobností nedokázal vymýtit prostituci. Ačkoliv je prostituce nezákonná všude v USA s výjimkou Nevady, údaje z roku 2011 ukazují, že roční objem těchto služeb v USA dosahuje hodnoty 14 miliard dolarů. To je hodnota takřka čtvrtiny českého státního rozpočtu. Američané mají placený a nezákonný sex očividně tuze rádi. Novější výpočty ve Velké Británii, kde je prostituce legální, ale kuplířství a bordely nikoli, naznačují, že v případě jejího začlenění do výpočtů HDP, by se hrubý domácí produkt země rázem zvýšil o 5,3 miliardy liber.  

Selhání účinku zákazů tlačí vlády po celém světě vyzkoušet novou taktiku: trestný nákup sexuálních služeb, namísto postihování prodeje. Švédsko bylo první zemí, jež tento model zavedla, následovalo Norsko, Island a Francie. Podobný model chce zavést i celá Evropská unie a aktivisté v Americe volají po stejném přístupu.

Sex se prodává a vždy bude

Tento nový konsensus je zavádějící, jak z pohledu zásad tak i praxe. Zákaz nákupu sexu je stejně neliberální jako zákaz jeho prodeje. Kriminalizace klientů zachovává myšlenku, že všechny prostitutky jsou vlastně oběti nucené k obchodu.

Zjevným švédským cílem je zničit prostituci tím, že eliminuje poptávku. Ale obchod se sexem bude existovat vždy a nový přístup neudělá nic, co by pomohlo snížit škody s ním spojené. Pouliční prostituce sice klesla poté, co byl zákon představen, ale brzy se opět zvýšila. Kanada plánuje zavedení legislativy, jež by postavila mimo zákon nejen placený sex, ale i reklamu na něj. To by s jistotou zpomalilo vývoj webů zaměřených nejen na prodej, ale i hodnocení těchto služeb.

Prostituce a služby s ní spojené směřují online, ať se to vládám líbí nebo ne. V případě, že se vlády budou stavit do cesty těmto novým trendům, natropí více škody než užitku. Nerealistický cíl ukončení obchodu se sexem odvádí orgány od skutečných hrůz moderního otroctví (které mnozí aktivisté spojují s nelegálním přistěhovalectvím za cílem prodeje sexu a dětskou prostitucí). Vlády by se měly soustředit na potírání a trestání těchto trestných činů a nechat dospělé, kteří chtějí nakupovat a prodávat sexuální služby, dělat to bezpečně a soukromě on-line.

Newsletter