Opční seriál: 5 výhod opcí oproti akciím

Kontrakty podobné opcím se obchodovaly už ve starověkém Řecku a byly spojované s predikcí úrody oliv. Základy opčních kontraktů jako je známe dnes, tj. standardizované a obchodované na burze, vznikly v sedmdesátých letech minulého století na opční burze v Chicagu. Od jejich vzniku popularita burzovních opcí exponenciálně roste.

Všude se dočteme, že obchodování opcí je riskantní. Ale to je přeci každá investice bez ohledu na obchodovaný instrument. Aniž bychom podstupovali riziko, nemůžeme dosáhnout zisku. Opce jsou instrumentem, který umožňuje riziko řídit. Tak proč ten velký zájem o opce? Pro objasnění si uveďme pět základních rozdílů mezi akciemi a opcemi.

1. Opce jsou levnější než akcie

Každý investor se snaží minimalizovat náklady a investovaný kapitál k získání co nejvyššího profitu. Nákupem call opce místo akcií, získává investor právo koupit 100 kusů akcií za předem stanovenou cenu. Vzhledem k tomu, že cena koupené opce je výrazně nižší, může investor několikanásobně snížit investovaný kapitál k získání stejné expozice.

Uveďme si příklad – Nakoupíme 100 akcií Apple při ceně $110, což znamená investici ve výši $11 000. Oproti tomu call opce s realizační cenou $110 se může prodávat za prémium $5, což představuje investici ve výši $500 ($5 za každou akci, kterou je možné přes opci získat). Nezapomeňme, že call opce je právo na nákup akcií a za získání tohoto práva se platí právě zmíněná prémie. Investice do opce je v tomto případě 22x nižší v porovnání s nákupem akcií!

Opce umožňují otevření stejně velké pozice v akciích při výrazně nižším vynaloženém kapitálu. Je tedy možné buď otevřít větší pozici, nebo diverzifikovat a otevřít další pozice.

Navíc také můžeme ušetřit na transakčních nákladech spojených s otevřením pozice v dané výši.

2. Opce mají limitované riziko

Opce je možné obchodovat prostřednictvím nejrůznějších opčních kombinací – strategií. Ty mohou být více či méně riskantní než nákup akcií. Opce mohou být méně riskantní jednak, protože vyžadují menší investovaný kapitál než akcie, ale také v důsledku vyšší odolnosti proti nepředvídatelným cenovým skokům u akcií.

Výše jsme uvedli příklad na nákup akcií Apple versus nákup call opce na akcie Apple. Maximální ztráta, kterou u jednotlivých instrumentů můžeme dosáhnout se ale podstatně liší. U nakoupené call opce je maximální ztrátou zaplacené opční prémium ve výši $500. Avšak akcie mohou klesnou teoreticky až na nulu, což by v tomto případě znamenalo ztrátu až $11 000!

Jednou z možností, jak omezit ztráty u akcií, je zadání prodejního stop pokynu. V případě, že cena akcie klesne na/pod úroveň zadaného stop pokynu, akcie se automaticky prodají. Předejde se tak vyšším ztrátám v případě, že by cena akcií nadále klesala. Problém může nastat v případě gapových pohybů, kdy akcie otevírají výrazně pod zavírací cenou předchozího obchodního dne nebo naopak.

Opční seriál: Pravidelné zisky prodáváním času

Vysvětleme si na příkladu Apple – koupíme akcie na ceně $110. Zároveň připojíme prodejní stop pokyn na úrovni $100. Pokud by se akcie Apple před koncem obchodního dne propadly na úroveň $101 a po uzavření trhů by Apple zveřejnil negativní zprávy, akcie by mohly další den otevřít výrazně níže, např. na úrovni $90. Prodejní stop pokyn se aktivuje při otevření trhu, protože cena akcie klesla pod úroveň $100. Akcie se ale prodají za tržní cenu $90 a nikoliv za stop pokynem stanovenou cenu $100. Namísto ztráty $1 000 je rázem ztráta $2 000!

Lynx

V případě nákupu call opce je situace příznivější. Při propadu ceny akcií klesne cena opce maximálně na nulu. Jak již bylo výše zmíněno, v nejhorším případě přijdeme o investovaných $500. Taktéž pokud klesne cena opce, nedojde k jejímu automatickému prodeji. Pokud by se v následujících dnech cena akcií zvýšila, narostla by i cena opcí a investor by mohl dosáhnout snížení ztráty a případně se i podívat do zisku! Z charakteristiky nakoupené call opce tedy vyplývá, že opce má zabudovaný 100% funkční stop pokyn.

3. Opce umožňují pákový efekt

Na rozdíl od situace s limitovaným rizikem uvažujme nyní o nárůstu ceny akcií. Protože na nákup call opce potřebujeme nižší kapitál než na nákup akcií, poskytují opce kouzlo pákového efektu. Pokud by akcie Apple vzrostly na $140, tak bychom při nákupu na úrovni $110 dosáhli zisku $30 na akcii, což odpovídá zhodnocení 27 %.

Ve stejné situaci by cena koupené call opce s realizační cenou $110 vzrostla na $30, což je rozdíl mezi tržní cenou akcie ($140) a realizační cenou opce ($110). Při zmíněném zaplaceném opčním prémiu, které je cenou těchto opcí, ve výši $500 by bylo dosaženo zisku $2 500. To odpovídá zhodnocení o 500 %!

Mějme však na paměti, že pákový efekt funguje oběma směry.

4. Opce nabízí výhodnější spekulaci na pokles

Veškeré informace uvedené výše platí i v případě, že místo nákupu akcií budeme uvažovat o spekulaci na pokles otevřením krátké pozice. Z pohledu opcí stačí místo call opce nakoupit put opci. Put opce dává investorovi právo na prodej akcií při dané ceně v budoucnosti. Ve srovnání s otevřením krátké pozice v akciích má nákup put opce dvě výrazné výhody.

Za prvé, u akcií se za půjčení platí úrok protistraně, která akcie půjčila pro prodej na krátko. U nakoupené put opce žádný úrok neplatíme. Za druhé, ten kdo nám akcie na krátký prodej půjčil, může kdykoli požádat o jejich vrácení. U nákupu put opce tohle nehrozí, pozici máme plně pod vlastní kontrolou.

5. Opce zajišťují vyšší flexibilitu vlivem různých strategií

U akcií máme na výběr pouze ze dvou možností – růst nebo pokles. Zatímco opce umožňují, abychom zisků dosahovali nejen správným odhadnutím budoucího směru vývoje, ale možností je daleko více. Můžeme vydělávat na tom, že akce neklesnou pod určitou úroveň nebo že se jejich cena udrží v daném období ve zvoleném cenovém rozmezí nebo také na zvýšené volatilitě cen akcií.

Existuje mnoho opčních strategií, díky kterým můžeme dosahovat zisků v každém tržním prostředí. Pokud Vás zajímá, jak tyto opční strategie fungují, nechte si zdarma zaslat knihu Úspěšné obchodování opcí, ve které najdete podrobný popis 7 nejznámějších opčních strategií.

Americké akcie jsou v těchto týdnech uprostřed earnings sezóny neboli období zveřejňování čtvrtletních výsledků hospodaření. Právě toto období je velmi oblíbené mezi opčními obchodníky, protože jim umožňuje vydělávat na opcích díky různorodosti využitelných strategií. V dalším článku za týden se dozvíte, jak vydělat na earnings s využitím opcí!

Autorem je Gabriel Jurčák, opční specialista u online brokera LYNX

Newsletter