Opční seriál: Chcete vydělávat na earnings? Využijte opce!

Líbilo by se Vám vydělávat na earnings v případě, že cena akcií vzroste a zároveň, i když se propadne? Pokud ano, čtěte dále

Co jsou to earnings a jak na nich vydělat?

Minulý týden se toho hodně napsalo o propadech akcií Apple a Twitter a naopak o růstu akcií Facebook. Hnacím motorem těchto silných pohybů byly kvartální výsledky. Investoři, kteří před zveřejněním výsledků správně odhadli budoucí vývoj, si připsali krásné zisky. Ti, co věřili v opačný scénář, pouze sledovali, jak se jejich pozice propadají do červených čísel.

Investoři porovnávají očekávání z minulého kvartálu či předchozího roku s aktuálními výsledky. Paradoxem je, že i když společnost dosáhne vysokých tržeb, vykazuje zisk a konzistentní růst, stále to nemusí být impulsem k růstu cen akcií. Investoři mohou i tyto „pozitivní“ čísla považovat za negativní signál v případě, že jsou horší, než bylo tržní očekávání. Investoři musí nové informace velmi rychle zpracovat a reagovat na ně. To může způsobit velmi silný nárůst nebo pokles cen akcií.

Období vyhlašování výsledků je proto vždy plné nejistoty na trhu. Otázkou zůstává, zda je možné nějakým způsobem profitovat z této nejistoty a nervozity na trhu. Odpověď je jednoduchá – ano, pomocí opcí! A navíc můžete vydělávat, ať už se akcie vydají nahoru nebo dolu a ještě k tomu bez zdlouhavých analýz a čtení očekávání analytiků!

Implikovaná volatilita a earnings

Nejistota na trhu opcí je zahrnuta do volatility, konkrétně do implikované volatility. Implikovaná volatilita je indikátorem očekávaného budoucího cenového pohybu podkladového aktiva opce. Čím je implikovaná volatilita vyšší, tím větší pohyb (jedním nebo druhým směrem) trh očekává. S blížícím se vyhlašováním výsledků společnosti narůstá implikovaná volatilita, jelikož investoři jsou nervózní ohledně možných prudkých změn v cenách akcií. S rostoucí nejistotou na trhu a s rostoucí implikovanou volatilitou roste i cena opcí. Naopak po vyhlášení výsledků implikovaná volatilita spolu s cenou opcí výrazně klesá, protože investoři už znají aktuální čísla o hospodaření společnosti a stihli je započítat do ocenění akcií.

Jakou opční strategii využít?

Ceny akcií se první den po vyhlášení výsledků mohou pohnout více, než je jejich průměrný denní pohyb. Při vysokých cenách opcí a s očekáváním poklesu implikované volatility je možné s použitím vhodné opční strategie profitovat i přes výrazné změny cen akcií. Vhodnou strategií je využití opčního spreadu Iron Butterfly.

Iron Butterfly je opční kombinace s limitovaným rizikem i limitovaným ziskem, která je využívána při spekulaci na změny implikované volatility. Konstrukce se skládá z nákupu put opce mimo peníze, prodeje call i put opce na penězích  a nákupu call opce mimo peníze. Maximálním ziskem je čistá výše obdrženého opčního prémia. Riziko je omezeno do výše rozdílu strike cen long a short call opcí sníženým o výši čistého obdrženého prémia.

Ukážeme si příklad na akciích Facebook z 29.7.2015, kdy se vyhlásily výsledky po uzavření burzy. V den vyhlašování výsledků se akcie Facebook obchodovaly na ceně těsně pod $97. Spread Iron Butterfly, tvořený nákupem put opce s realizační cenou $89, prodejem put a call opce s realizační cenou $97 a nákupem call opce s realizační cenou $105, vykazoval maximální omezenou ztrátu ve výši $159 za každý zobchodovaný spread. Maximální zisk na opční kombinaci byl  $641.

Lynx

Po zavření burzy byly vyhlášeny výsledky hospodaření Facebook. Jelikož byla opční burza zavřená, bylo nutné počkat do dalšího dne na její otevření. V opčním řetězci vidíme vysokou implikovanou volatilitu mezi 47,87 a 52,54 u put i call opcí s námi zvolenými realizačními cenami.

Lynx

Následující den hned při otevření burzy se tyto hodnoty velmi výrazně propadly!

Lynx

V důsledku poklesu implikované volatility kleslo i opční prémium a opční spread byl v zisku $196, což je 123 % z maximální potenciální ztráty.

Lynx

Akcie Facebook v daný den poklesly až o 5,4 % na své minimum $91,80, ale i přes takto velký pohyb byl spread v zisku $123. Bylo to proto, že zisk z poklesu implikované volatility byl vyšší než ztráta v důsledku změny ceny podkladu. V řeči řeckých písmen, pozitivní vliv vega byl vyšší než negativní vliv delta.

A o tom je obchodování opcí. Nemusíte správně odhadnout vývoj ceny akcií, ale i přes to můžete mít zisk!

Seznamte se s opčními strategiemi blíže

Pokud se Vám opce zdají příliš složité, věřte, že je to pouze první dojem. Jakmile do nich proniknete, Vaše investiční možnosti již nebudou znát hranic. Existuje bezpočet opčních strategií, které Vám umožní vydělat na každé tržní situaci. A navíc při tom můžete mít riziko zcela pod kontrolou. Díky knize Úspěšné obchodování s opcemi se můžete podrobně seznámit se základy obchodování opcí a také se sedmi nejpoužívanějšími opčními strategiemi. Získejte ji zdarma na odkazu zde.

V příštím týdnu Vás seznámím s tím, jak můžete získat dodatečný příjem ze svého dlouhodobě drženého portfolia. Tento extra příjem není rozhodně zanedbatelný a může Vám výrazně zvýšit ziskovost portfolia!

Lynx

Sledujte celý opční seriál na Roklen24:

Opční seriál: Pravidelné zisky prodáváním času

Opční seriál: 5 výhod opcí oproti akciím

Newsletter