Opční seriál: Jak získat extra příjem z akcií díky opcím?

Následující strategie je zlatou žílou pro dlouhodobě orientované investory. Zjistěte, jak můžete snadno zvýšit ziskovost drženého portfolia díky opcím!

Posilte ziskovost dividendového portfolia

Dividendové tituly patří k základním pilířům portfolií mnoha akciových investorů. Při dlouhodobém držení akcií může obdržená dividenda znamenat pro akcionáře významný profit. Společnosti mohou vyplácet dividendy v libovolných intervalech, většinou měsíčně, kvartálně nebo ročně. Pro tyto investory máme vynikající zprávu. Pomocí opcí lze generovat dodatečné příjmy jako alternativu k dividendám!

Jakou opční strategii použít?

K získání (ne)pravidelných dodatečných příjmů stačí využít opční strategii covered call neboli krytý výpis call opce. V rámci této strategie dochází k prodeji call opce proti nakoupeným akciím. Prodej call opce znamená, že pokud akcie při expiraci opce dosáhne určité ceny, pak je investor povinen tyto akcie za tuto cenu prodat.

Riziko pro investora se nijak nezvyšuje, protože akcie, které by případně musel prodat, již drží v portfoliu. Investor stanoví realizační cenu v dostatečné vzdálenosti od aktuální ceny akcií tak, aby byla omezená pravděpodobnost, že dojde k protnutí zvolené realizační ceny. Za prodej této call opce vyinkasuje investor opční prémium.  Pokud by ale cena akcií protnula realizační cenu a investor by byl povinen akcie prodat, prodá je se ziskem a ještě k tomu si ponechá opční prémium z prodané opce. Zní to komplikovaně? Vůbec tomu tak není. Pojďme si to blíže vysvětlit na příkladu akcií společnosti Apple.

Akcie Apple (AAPL) se 18. 4. 2016 obchodovaly na ceně $107,40. Společnost pravidelně vyplácí dividendu $0,57 každé čtvrtletí. Za rok je dividenda Apple celkem $2,28, což je měsíčně v průměru $0,19. Co je nutné udělat pro to, abychom profitovali pomocí opcí? Podívejme se nejdřív na ceny call opcí v opčním řetězci:

Lynx

Nejbližší expirace opce (den kdy opce přestane existovat) je 20. 5. 2016, tj. 32 dní od našeho data 18. 4. 2016. Pokud správně zvolíme realizační cenu prodávané call opce, tak v případě že cena akcií při expiraci bude nižší než realizační cena, opce už nadále nebude existovat a investor si prémium, za které opci prodal, ponechá. Opce bude bezcenná, protože žádný investor by přece nechtěl uplatnit opci, která by znamenala nákup akcií za vyšší cenu, než jaká je aktuálně na trhu.

Již jsme uvedli, že měsíční dividendový výnos akcií Apple dosahuje $0,19. Když se podíváme v opčním řetězci na opční prémia, vidíme, že call opce s realizační cenou 122 je možné prodat za $0,245, resp. za $24,50, jelikož jedna opce představuje 100 akcií. Tato opce je proto vhodným kandidátem k prodeji.

Co se tedy stane, pokud mám nakoupeno 100 akcií Apple za cenu $107 a prodám call opci s realizační cenou 122 a expirací za 32 dní?

Zaprvé, a to je samotný důvod tohoto obchodu, z prodané call opce obdržím opční prémium $24,50, které mi už nikdo nevezme. Tím sem si zdvojnásobil příjem z držených akcií. Zadruhé, pokud akcie Apple 20.5.2016 budou níže než $122, opce expiruje jako bezcenná, opční prémium si ponechám a budu mít akcie Apple nadále v portfoliu. Zatřetí, pokud při expiraci budou akcie Apple dražší než $122, tak si opční prémium ponechám a budu muset akcie za tuto cenu prodat. Protože jsem akcie nakoupil za $107,40 a prodal za $122, je to zisk $14,60 na akcii, tj. 13,6 % za 32 dní!

Samozřejmě pravděpodobnost, že cena akcií vzroste o necelých 14 % každý měsíc, je velmi malá, proto je vysoká pravděpodobnost, že call opce expiruje jako bezcenná a ponechám si „vlastní dividendu“.

Vzhledem k velikosti obdrženého opčního prémia při bezcenné expiraci opce se může dát tento dodatečný příjem jako příliš nízký, avšak pokud bych vypisoval opce každý měsíc, pak bych získal navíc téměř 3% zhodnocení za rok. U dlouhodobě držených akcií se rozhodně nejedná o zanedbatelný příjem!

Začněte generovat extra příjem z akciového portfolia

Jak jsme si ukázali, opční strategie covered call umožňuje získávání dodatečných příjmů z dlouhodobě drženého portfolia. Covered call patří mezi jednodušší opční strategie a je vhodná pro akciové investory s delším investičním horizontem.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o strategii covered call a také o dalších 6 nejpoužívanějších opčních strategiích, objednejte si zdarma opční knihu Úspěšné obchodování s opcemi. V knize se dočtete více k základům obchodování opcí a také jsou představeny další praktické strategie na názorných příkladech.

V dalším týdnu se dozvíte, jak využít opcí pro zabezpečení Vašeho portfolia proti propadům na burzách. S ohledem na aktuální situaci na trzích se jedná o velmi aktuální téma.

Lynx

Čtěte celý opční seriál na Roklen24:

Opční seriál: Chcete vydělávat na earnings? Využijte opce!

Opční seriál: 5 výhod opcí oproti akciím

Opční seriál: Pravidelné zisky prodáváním času

Newsletter