Opční seriál: Zamezte ztrátám svého portfolia díky opcím

Pokud jste akciový investor, tak jste s velkou pravděpodobností zažil situaci, kdy cena Vašich akcií ze dne na den prudce klesla. Stává se to zejména při zveřejňování informací o společnosti, jako jsou např. kvartální výsledky. Naštěstí je možné negativní dopady takových cenových pohybů omezit. Jedním z nejefektivnějších nástrojů pro zajištění jsou opce. Konkrétně put opce.

Jak funguje put opce jako zajišťovací nástroj?

Trocha teorie k opcím… Put opce nám umožňuje prodat akcie za dopředu stanovenou cenou. V případě, že mám nakoupené akcie za cenu $100 a mám nakoupenou put opci s realizační cenou $95, tak mám právo prodat tyto akcie za $95. Pokud by cena akcií na burze klesla např. na $70, mohu pomocí opce své akcie prodat za $95 místo aktuální tržní ceny $70. Kdybych neměl nakoupenou opci, tak bych měl ztrátu $30 na akcii, ale pomocí opce je tato ztráta pouze $5.

Jak zajistit akciové portfolio?

Existují různé způsoby zajištění pomocí put opce. Nyní si ukážeme zajištění dle počtu akcií. Budeme uvažovat 1 000 kusů akcií Apple, které se dne 26.4.2016 obchodovaly za $104. Hodnota portfolia v dolarovém vyjádření byla $104 000. Po zavření burzy byly vyhlášeny výsledky společnosti a další den po otevření burzy cena akcií klesla na $96.

Před zavřením burzy se put opce s realizační cenou $104 obchodovala za cenu $340. Protože máme 1 000 akcií a jedna opce zahrnuje zajištění pro 100 akcií, je nutno nakoupit 10 takových opcí. Celková investice do zajištění by byla $3 400.

Tabulka níže ukazuje potenciální ztráty při poklesu ceny akcií při zajištění i bez zajištění opcemi:

 

Změna ceny akcií

Cena akcií

Hodnota put opcí

Hodnota portfolia bez zajištění

Hodnota portfolia se zajištěním

Změna hodnoty portfolia bez zajištění

Změna hodnoty portfolia se zajištěním

+5 %

109,2

$0

$109 200

$105 800

+5%

+1,73%

+0 %

104

$0

$104 000

$100 600

+0%

-3,27%

-5 %

98,8

$5 200

$98 800

$100 600

-5%

-3,27%

-10 %

93,6

$10 400

$93 600

$100 600

-10%

-3,27%

-15 %

88,4

$15 600

$88 400

$100 600

-15%

-3,27%

-20 %

83,2

$20 800

$83 200

$100 600

-20%

-3,27%

 

Z údajů v tabulce je zřejmé, že s poklesem ceny akcií úměrně klesá i hodnota portfolia. Pokud akcie ztratí 10 %, portfolio bez zajištění také klesne o 10 %. Jestli je portfolio zajištěné put opcemi, tak je situace zcela odlišná. Při libovolném poklesu ceny akcií je ztráta limitována na 3,27 % z hodnoty portfolia. Je to proto, že put opce s realizační cenou $104 nám zajistí právo prodat akcie za $104 bez ohledu na tržní cenu. Proto čím více klesnou akcie tím je zajištění efektivnější.

Na druhou stranu při růstu ceny akcií není omezen potenciální zisk. Pouze dochází k jeho snížení o cenu, kterou jsme za zajištění opcemi zaplatili. S tím ale počítáme, protože nákup put opce byl za účelem zajištění proti poklesu ceny akcií. A zajištění, podobně jako pojištění nemovitosti je náklad. Nikdo nechce, aby mu dům vyhořel, ale mít ho pojištěn je sichr.

Naučte se pracovat s rizikem u svých úspor

Pomocí opcí můžete snadno pracovat s rizikem u svých investic. Risk management je často zanedbávaný při investování, což je významná chyba. Přece jen lidská psychika velmi negativně reaguje na ztráty, tudíž právě v období paniky na trzích mají investoři tendence vyprodávat portfolio se ztrátami, aby předešli hlubším poklesům cen. Držte svou psychiku na uzdě díky opcím.

Pokud byste se rádi dozvěděli více o tom, jak efektivně zajišťovat své pozice pomocí opcí, objednejte si zdarma knihu Úspěšné obchodování opcí. Zjistíte více o základech obchodování opcí a budou vám na názorných příkladech představeny další praktické strategie.

Už za týden Vám představím velmi oblíbenou strategii akciových investorů, kteří využívají opcí ke zvýšení ziskovosti. Jedná se o způsob nakoupení akcií se slevou díky opcím.

Lynx

Opční seriál na Roklen24:

Opční seriál: Pravidelné zisky prodáváním času

Opční seriál: 5 výhod opcí oproti akciím

Opční seriál: Chcete vydělávat na earnings? Využijte opce!

Opční seriál: Jak získat extra příjem z akcií díky opcím?

Newsletter