Open Banking jako další výzva pro finanční sektor

V posledních několika desetiletích bylo odvětví financí velmi oligopolní a malé banky to se svým prosazením neměly vůbec snadné. Stejně tak klienti nedostávali často ideální a optimální finanční služby. Nicméně nyní se očekává, že celý bankovní průmysl narazí na významné konkurenční změny s plánem Competition and Markets Authority (CMA) na vytvoření Open Bankingu do roku 2018.

Nevládní instituce CMA dohlížející na hospodářskou soutěž a nekalé jednání oznámila své oficiální plány na zavedení protokolu známého jako Open Banking, což bude jak po velkých, tak i středních a malých bankách požadovat zveřejňování objektivních informací o kvalitě svých služeb, a to na jednotnou platformu přístupnou pro všechny uživatele.

Shromážděná kolektivní data unifikovanou aplikací budou následně využita uživateli pro porovnání služeb, které jim nabízí jejich banka ve srovnání s ostatními. Zákazníci budou mít tak plný přehled o výhodách a nevýhodách poskytovaných služeb, které používají.

CMA věří, že tento protokol nastartuje růst inovativních FinTech platforem a startupů, které mají značnou výhodu oproti zastaralým IT a finančním systémům tradičních bank. Zákazníci budou schopni identifikovat technologické a finanční výhody všech služeb a produktů.

Integrace Open Bankingu jako základní součásti systémů bank a finančních institucí dále umožní uživatelům přejít z jedné platformy na druhou, což jim značně sníží jejich finanční i časové náklady.

„Reformy, které jsme dnes oznámili, budou v nadcházejících letech rošádou pro retailové bankovnictví, a zajistí, aby drobní klienti i malé a střední podniky získali od svých bank lepší služby,“ vysvětlil předseda bankovního vyšetřování Alisdair Smith.

„Smyslem naší reformy je využít technologické změny, které již transformovaly řadu trhů,“ uvedl Smith. „Chceme, aby zákazníci mohli mít přístup k novým a inovativním aplikacím, informacím a službám, které jim budou šité na míru a vyhovovat tak jejich individuálním potřebám,“ dodal.

Tento program, pokud bude do roku 2018 úspěšně integrován, poskytne FinTech společnostem více příležitostí a ze strany tradičních bank bude vyžadovat inovaci jejich finančních technologií. Jednoznační vítězové budou klienti, kteří budou mít možnost si přehledně srovnat každou finanční a technologickou službu spolu s bankovními produkty.

Pojem „FinTech“ je v podstatě zkrácení a spojení slov „finance“ a „technologie“. Jedná se o fúzi správy financí s technologickým sektorem, který zahrnuje internet, mobilní a sociální technologie, cloud computing a mnoho dalších. Tedy de facto všechno, co inovuje současný finanční systém.

Do archivu článků FinTech Daily se podívejte ZDE

Newsletter