Open Banking není o technologii, je o klientech

Pravděpodobně jste zaregistrovali velké množství blogů, článků a rozhovorů na téma Open Banking, které je považováno za největší organizační změnu bankovního sektoru za poslední desítky let. Všechny tyto diskuze se zaměřují pouze na technologie, které s sebou Open Banking přináší. Zdá se ale, že se úplně zapomnělo na to nejdůležitější – na klienty.

Každá transakce začíná a končí u zákazníka, ať už je jím fyzická osoba nebo právnická. Bez ohledu na to, co se děje uprostřed, je to právě hodnota získávána od klienta, která definuje, jak úspěšná transakce je. Můžete mít ten nejkrásnější odšťavňovač, který bude připojen k internetu a bude kontrolovat čerstvost vložených surovin, ale pokud nedokáže vymačkat šťávu lépe než vaše ruce, pak určitě nemá pro majitele žádnou přidanou hodnotu.

A proto musí být další kroky směřovány spíše k zákazníkům než k zabezpečovacím standardům, i když to je také důležité. Například Open Up Challenge je krok správným směrem. Jedná se o soutěž podněcující společnosti k přemýšlení nad novými produkty, které by pomohly malým firmám, samozřejmě s využitím Open Banking. Stále je však potřeba takových kroků udělat o dost více.

Například ve společnosti Answer Digital využívají speciální rozhraní s názvem Answer Insights. Je navrženo tak, aby postavilo zákazníka do centra konverzace a hnalo všechny nové produkty tímto směrem. Pokud by se na to aplikoval Open Banking, zjistily by se typické každodenní interakce, do kterých daná osoba vstupuje, a podle toho by se mohly navrhovat i nové produkty. Nevěříte?

Scénář 1: Zákazník si každé ráno kupuje kávu

Hodnota Open Bankingu: Bezproblémová platba prostřednictvím pár poklepání na obrazovku mobilního telefonu, umožňující platbu přímo z bankovního účtu.

Scénář 2: Zákazník brouzdá po online obchodu s obuví

Hodnota Open Bankingu: V závislosti na lokaci a transakční historii, která ukazuje zvýšenou oblibu nákupu bot, je zákazníkovi ten den nabídnuta jednorázová sleva na nákup obuvi z dané stránky.

Scénář 3: Zákazník se pohybuje na sociálních sítích

Hodnota Open Bankingu: Na zákazníkově facebookvé zdi se objeví návrhy například na levnějšího dodavatele plynu. To vše na základě jeho polohy, výše majetku a současných plateb stávajícímu dodavateli.

Suma sumárum

Tím, že budou nová řešení přinášena z perspektivy zákazníka, se dramaticky změní debaty o designu, UI, procesech a technologii. Nyní už nejde o to najít potřebu založenou na technologickém standardu, ale o to, jak tyto technologie využívat k tomu, abychom vyřešili potřeby zákazníka. Uživatelské rozhraní a cesta se stávají primárním cílem a technologie za tím vším je pouhým nástrojem. Open Banking je tak dnes relevantní i pro další sektory, jako je třeba maloobchod a další.  

Newsletter