Open Banking změní pravidla hry. Další rána pro „tradiční“ banky?

Nový průzkum odhalil víru většiny bankéřů v Open Banking, který bude mít dramatický dopad na strukturu trhu a konkurenční prostředí bankovních služeb. Téměř 90 % z nich se domnívá, že dnešní generace bude využívat bankovní služby od různých poskytovatelů, které budou zpřístupněny přes jediný slučovací portál, což významně naruší současné vztahy mezi bankami a zákazníky.

Earnix, poskytovatel řešení prediktivní analytiky pro odvětví finančních služeb, zveřejnil výsledky průzkumu provedeného v lednu tohoto roku, který se dotazoval 300 evropských bankéřů. Průzkum zjišťoval to, jak Open Banking (API) ovlivní jejich podnikání a jak moc bude potřeba, aby se jejich další nápady adaptovaly na nové konkurenční prostředí.

Banky budou muset přepracovat své modely pro stanovování cen a hodnot

Open Banking je součástí Payment Services Directive 2 (PSD2), který vstoupí v platnost v lednu 2018. Je nutné, aby finanční instituce zpřístupnily data zákazníků třetím stranám, což umožní vznik hybridní služby od různých poskytovatelů. Celkem 72 % dotazovaných bankéřů si myslí, že tyto kroky výrazně oslabí vztahy s jejich klienty, což ztíží i cross-sell finančních služeb. Tři čtvrtiny si uvědomují, že jejich banky budou muset přepracovat modely stanovování cen a hodnot, aby si udržely svou pozici na trhu.

Analytika a strojové učení se stanou nejsilnějším nástrojem k získání si zákazníků

Bankéři se téměř jednomyslně (93 %) shodli na tom, že Open Banking přinese záplavu nových zákaznických dat, která způsobí zásadní převrat v tom, jak bude analytika využita k vytvoření více zákaznicky orientovaných finančních služeb. Dohromady 73 % věří, že se prediktivní analytika a strojové učení stanou nejsilnějším nástrojem získání bankovních zákazníků v nadcházejících pěti letech.

Generlní ředitel Earnix Udi Ziv okomentoval výsledky průzkumu následovně: „Open Banking mění pravidla hry současného sektoru finančních služeb. Tradiční bankovní služby budou předefinovány, stanou se více personalizované a zákaznicky orientované. Věříme, že současné banky mají jedinečnou příležitost vyniknout v tomto novém prostředí. My jim pomáháme s pokročilou analytikou, která vytěží očekávané výsledky z jejich nahromaděných zákaznických dat.“

Shrnutí klíčových informací vyplývajících z průzkumu:

  • 80 % bankéřů očekává významný nárůst konkurence v nadcházejících pěti letech způsobený Open Bankingem
  • 88 % věří, že mladí lidé budou využívat bankovní služby od různých poskytovatelů, které budou zpřístupněny přes jediný slučovací portál
  • 72 % bankéřů si myslí, že Open Banking výrazně oslabí jejich vztahy se zákazníky, což ztíží cross-sell finančních služeb
  • 75 % bankéřů se domnívá, že jejich banka bude muset přepracovat své stávající modely stanovování cen a hodnot, aby si udržela pozici na trhu
  • 93 % bankéřů věří, že Open Banking přinese vlnu nových zákaznických dat, která udělají převrat v tom, jak je využívána analytika k vytvoření více zákaznicky orientovaných finančních služeb
  • 73% bankéřů má za to, že se prediktivní analytika a strojové učení stanou nejsilnějším nástrojem k získání zákazníků v nadcházejících pěti letech

Newsletter