Orco prodalo podíl v německé GSG GROUP firmě z daňového ráje. Dál vlastní pětinu

Realitní skupina Orco oznámila, že získala souhlas pařížského soudu s prodejem celkem 108.395.743 akcií německé GSG GROUP (dříve Orco Germany) do rukou ASPLEY VENTURES LIMITED se sídlem na Britských panenských ostrovech a takto transakce se dnes uskutečnila.

Orco již získalo celkových 55 milionů eur a výnos z transakce byl použit na akvizici úvěru a kolaterálu, vztaženého k polskému projektu Zlota 44 ve Varšavě.

Transakce pro skupinu Orco znamená, že počet držených akcií s konečnou platností klesl z 201.571.194 kusů či 44,41 % na 93.175.451 kusů akcíí či v přepočtu 20,53 procenta a to jak přímo tak nepřímo skrze Brillant 1419 GmbH & Co. Verwaltungs KG. 

Orco (-6 %) v 1Q propadlo do silné ztráty. Přišlo o německou GSG GROUP

Newsletter